Möt eSam under eFörvaltningsdagarna 19-20 oktober

12 okt 2022

Under eFörvaltningsdagarna kommer digitaliseringsfrågorna att få stort utrymme - temat är Framtidens säkra och hållbara digitalisering. eSam finns på plats och vi är tillgängliga för samtal om vad våra medlemmar arbetar med på det ämnet.

Ur programinnehållet: Det svenska samhället strävar mot en digital transformation av samhällsnära tjänster vilket kan innebära en större öppenhet och bättre tillgänglighet för såväl medborgare, företag som offentliga organisationer. Samtidigt pågår påverkansoperationer och cyberhoten ökar i takt med utvecklingen. Detta påverkar utformningen av framtida e-tjänster och den digitala tillgängligheten vilket våra medlemmar nu står inför.

Du hittar oss i utställarområdet ganska nära entrén.