Säkerhet och mobila informationssystem - en promemoria

24 okt 2022

Säkerhetsutmaningarna med mobila informationssystem är ett problematiskt område med konstanta förändringar i de tekniska förutsättningarna. Promemorian ger en aktuell överblick och exempel på lösningar som används idag. Den ger inte alla svar men visar att organisationerna behöver arbeta aktivt med att hantera problematiken i sin verksamhet.

Användningen av molntjänster är en känd utmaning för offentliga organisationer. Mobila informationstjänster är inget undantag eftersom de vanligtvis levereras via molntjänster som många gånger erbjuder synkronisering av information, vilket är praktiskt och enkelt för användaren. Vi behöver ställa frågan om det är lämpligt att dela med sig av myndighetsinformation till mobiltelefonleverantören eller app-leverantören? Svaret är inte enkelt och myndigheter behöver få kontroll över vilken information som hanteras och hur den hanteras i tjänstemobilen. Om tjänstemobilen också används för privat bruk ökar komplexiteteten. Resultatet av en sådan analys kan innebära begränsningar eller konsekvenser för hur myndigheter kan arbeta med mobilitet och digitalisering.

Promemorian Pdf, 355.1 kB. ger exempel på några myndigheters analys och lösningar.

Frågor kan ställas till huvudredaktören Per Olsson, Trafikverket, per.a.olsson@trafikverket.se.