Slutleverans från projektet digital samarbetsplattform

23 nov 2022

Projektet digital samarbetsplattform - ofta kallat dSam - har nu publicerat sin slutleverans. Tre promemorior kompletterar tidigare dokumentation och i och med detta avslutas projektet.

Den avslutande dokumentationen omfattar ett modernt arbetssätt Pdf, 329.3 kB., projektets egna tester av federation mellan olika lösningar Pdf, 1.4 MB. och hur man formulerar en strategi och målbild för arbetet med moderna samarbetslösningar Pdf, 607.8 kB.. Sedan tidigare finns ett stöddokument för att kunna göra en egen PoC – proof of concept - och en kravspecifikation.

Därmed finns nu en samlad dokumentation som stöd för vilken organisation som helst. Den kan användas för att komma fram till beslut inför en upphandling utifrån organisationens egna förutsättningar. Eventuella frågor kring projektet kan ställas till Peter Nordström, Skatteverket som nu håller samman molnfrågorna inom eSam.

Arbetet med att analysera och kartlägga krav för att lagligt använda molnbaserade digitala samarbetsplattformar är nu slutfört. Flera myndigheter har påbörjat upphandlingar och kommer vara igång med nya lösningar framöver.

eSams medlemmar fortsätter nu arbetet, bland annat med att analysera molnbaserade tjänster som HR- och kommunikationsverksamheterna använder dagligen.