Nya huvudavtalsmallar vid avtalsskrivning

01 dec 2022

När myndigheten saknar huvudavtalsmall vid it-upphandling eller om den av någon anledning inte passar för ändamålet, kan eSams avtalsmallar och kommentarer användas istället.

I september berättade vi om att eSam var i sluttampen av arbetet med att ta fram huvudavtalsmallar som ett komplement till de avtalsmallar som redan är publicerade, det arbetet är nu slutfört. Syftet är att erbjuda stöd i arbetet med att formulera juridiskt hållbara och affärsmässigt gynnsamma villkor vid . Det finns sedan tidigare en övergripande vägledning om it-avtal, ett antal allmänna villkor (it-konsulttjänster, it-drift, it-support, it-projekt, agila it-projekt) samt en vägledning om programvarulicensiering.

Huvudavtalsmallarna med kommentarer.