eSams hackaton 2023

26 jan 2023

Myndighetsövergripande hack för gemensamma lösningar

29-31 mars går eSams hackaton av stapeln, det sker digitalt även i år och Pensionsmyndigheten är värd. Ett utmärkt tillfälle att testa en idé, nätverka med kollegor, kanske hitta en lösning på en utmaning i samhället som ger stor nytta för många?

personer i ett rum som har en workshop

eSams medlemmar har tidigare år bildat lag både inom och mellan myndigheterna och det involverat många deltagare. Resultaten har vid flera tillfällen blivit aktiviteter i eSams plan för kommande verksamhetsår där arbetet med att konkretisera hacket till riktig nytta, har fortsatt. I årets hackaton ska lagen ta sig an följande teman, där de första fyra utgår från eSams målsättning med verksamheten:

 1. Kundnytta.
  Förenkla myndighetskontakter och skapa kundnytta genom att utveckla säkra och robusta digitala lösningar i samverkan
 2. Datadrivet arbetssätt.
  Dela kunskap och information för att kunna arbeta på ett datadrivet sätt
 3. Effektiv verksamhet.
  Utveckla, återanvänd och nyttja både digital teknik och gemensamma resurser för att effektivisera verksamheterna.
 4. Öppet spår/En gemensam riktning för en säker digital transformation.
  Här kan du lyfta en helt egen idé.
 5. Jämställdhet mångfald och inkludering.
  Verksamhet som bidrar till att alla människor kan inkluderas oavsett härkomst, religion, könsidentitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, förmågor eller ålder och att de kan ges samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Läs mer på Hackatonsidan