Nyhetsbrev för januari

03 feb 2023

Den här gången kan du läsa om våra gemensamma trendanalyser, kommande hackaton, molngruppens nya sammansättning och arbetet med kriswebb.

Detta är också det sista numret av nyhetsbrevet Pdf, 240.5 kB. i den här formen. I februari blir det en ny utformning.