Nytt: Vägledning för innovation - en praktisk handledning

24 mar 2023

Vägledningens syften är dels att tydliggöra vad som avses med att en myndighet är innovativ, dels att stödja eSams medlemmar i arbetet med att stärka organisationens förmåga att vara innovativ

I juni 2022 beslutade styrgruppen om Vägledning för innovation i en myndighet som har tagits fram genom eSams arbetsgrupp för innovation. Under hösten fortsatte arbetet med med att förtydliga hur en myndighet kan använda vägledningen, som bygger på självskattning. Utöver vägledningen finns en mall som kan användas när organisationen genomför aktiviteter för att bedöma sin nuvarande förmåga till innovation, formulera mål för hur man vill stärka förmågan och därefter identifiera aktiviteter för det. Därutöver har arbetsgruppen tagit fram ett självskattningsverktyg för dokumentation av nuvarande och eftersträvad förmåga samt prioriteringar av aktiviteter.

Riksarkivets erfarenheter av att använda stödet har tagits tillvara i utformningen av materialet.

Mallen och självskattningsverktyget hittar du här. Zip, 658.2 kB.