Vinnaren i årets Hackaton är utsedd!

31 mar 2023

Fredag eftermiddag den sista dagen i mars, presenterade Pensionsmyndighetens vikarierande generaldirektör Kajsa Möller, CIO Bengt Blomberg och chefen för AI, Ishtar Touailat finalisterna och segrarna i årets Hackaton.

Hela 24 lag har deltagit i årets Hackaton och 23 av dem gick i mål med sina bidrag. - Det är ett otroligt bra resultat, säjer projektledaren för Hackaton, Ishtar Touailat. Kvaliteten är hög och idéerna för att förbättra, effektivisera och innovera har imponerat på juryn.

Finalisterna var lagen D.A.R.Y.L., #stopbullshitting och MeaningMakers med deltagare från flera myndigheter som har samverkat över myndighetsgränserna för att hitta möjliga lösningar på utmaningar.

- Lagen tänker verkligen samhällsnytta och samverkan och det är imponerande, säjer en av jurymedlemmarna Daniel O Andersson från Pensionsmyndigheten.

Det är otroligt hög nivå på förslagen och samhällsnyttan är en gemensam nämnare.

Årets vinnare är...

D.A.R.Y.L. Ett AI-gym för privatpersoner och företag som söker svar på en fråga från myndigheter. Alla vill slippa myndighetssafari och vara projektledare i sina ärenden eller vara kurir och lämna sina uppgifter flera gånger. AI-gymmet kan vara en träningsarea för myndighetshubben som skrapar myndighetsinformation från en mängd myndighetssidor och kan leda frågeställaren till rätt myndighet. Gymmet kan kombinera flera AI-lösningar med sökmororer, översättningsfunktioner och hålla koll på bias t.ex. Alla myndigheter kan vara en ingång i ett samarbete som D.A.R.Y.L.

Juryn säjer grattis till vinnarlaget! Detta ligger också i linje med en av inriktningarna som eSams styrgrupp har kommit fram till.

Finalisterna utöver vinnaren

2:a plats: #stopbullshitting har en idé om att öka jämställdheten och vill markera att det är dags att sluta prata om att vi är jämställda. Människor i världen förlorar sina rättigheter i en oroande utveckling. Detta sker även i Sverige, diskriminering sker på många sätt.

Modellen EQVLizer ska ge bättre resultat genom att markera jämställdhetsladdade ord och normativ kommunikation genom att se till att texten, årsredovisningen eller webbplatsen är jämställd.

3:e plats: MeaningMakers är ett förslag på en metod för att skapa mening och kunskap genom AI och textanalys. Två provpiloter: begreppslista och momsbot. Utmaningarna är att det finns olika uppfattningar om vad begrepp betyder, det finns otillräcklig och ostrukturerad dokumentation och det råder därför begreppsförvirring och osäkerhet. Metoden hjälper till att skapa ordning. En språkmodell som t.ex chatGPT visar i en akademisk artikel att skrivbordsjobb blir 37% effektivare. Istället för att göra på det traditionella sättet att arbeta manuellt, kan AI-metoden göra automatiska urval, skapa ordnätverk och formulera förslag på definitioner i en begreppslista. Resultatet för momsfrågor har i testerna visat sig vara mycket goda.

Nyttan är att metoden ger 50% tidsbesparing på begreppslista och 75% effektivare i komplexa frågor. Det blir roligare på jobbet! För kunderna skulle det ge en tydlig och trovärdig kommunikation och en högre rättssäkerhet.


Sammanfattning av samtliga bidrag i hackaton 2023 Pdf, 2 MB.