Nytt: Råd för intern kommunikation om användning av AI-baserade chattbotar

17 maj 2023

Den tekniska utvecklingen på AI-området går rasande fort och i synnerhet när det gäller AI-baserade chattbotar. Inom eSam har medlemmarna därför tagit fram förslag till hur man kan kommunicera vilket förhållningssätt myndigheten kan ha till dem.

Syftet med den här promemorian är att erbjuda stöd och inspiration för budskapsformulering när organisationen ska kommunicera internt. Förslagen bygger på ett sammandrag av flera myndigheters internkommunikation.

Användningsområdena blir allt fler, det innebär möjligheter för myndigheter men det medför också risker. Användningen av ny teknik uppmuntras och eftersom det är outforskad mark behöver användningen ske med eftertanke.

Promemorian hittar du här Pdf, 83.8 kB.