Medlemmarna frossar i årets resultat

14 jun 2023

Det är viktigt att stanna upp och titta lite bakåt för att se hur långt man kommit. Det gjorde medlemmarna i eSam med besked idag. Drygt 30 aktiviteter har varit igång under året och under seminariet presenterades framsteg, insikter, analyser, hack, utveckling och mycket annat som medlemmarna får stor nytta av.

Både via streaming och på plats, lyfte vi fram alla resultat som eSams arbetsgrupper nått fram till under verksamhetsåret. Samverkan där man delar på kompetenser, redan gjort arbete, tid och idéer är ett ansvarsfullt sätt att få jobbet gjort. Drivkraften är att göra det den enskilda myndigheten ändå måste göra, fast göra det tillsammans med andra och nå resultat som blir större, än vad var och en skulle uppnå på egen hand.

"- eSam gör skillnad genom att nyttja resurserna ansvarsfullt, att återanvända arbeten, dela med sig av kompetenser och nå konkreta resultat. Det är också en utmärkt kompetensutveckling. Där är nyckeln." Så sammanfattar eSams ordförande Katrin Westling Palm, det arbete som görs i nätverket.

Under ledning av moderatorn Nader Kouri, presenterades trender, arbeten på molnområdet, dataområdet, innovation, säkerhetsfrågor och juridik. Över trettio aktiviteter har varit igång som exempelvis molntjänster på HR- och kommunikationsområdet, sociala medier och it-avtal. Dessutom aktiviteter inom digitala kundmöten, designsystem, innovation, kontinuitetsarbete och skyddade personuppgifter.

Ofta är tillgången till och möjligheten att dela data på ett säkert sätt, helt avgörande för många delar av en myndighets verksamhet. Det visar sig också under seminariet; Under året har medlemmarna arbetat med stordataanalyser och datasjöar, pseudonymisering, referensarkitektur för data, kunskapshöjande aktivitet om vad en datadriven verksamhet är och fungerar, AI, chatbotar och data som kärnprocess.

Den 30 juni är verksamhetsåret till ända och många av aktiviteterna fortsätter under kommande verksamhetsår.