Uppdatering: Vägledning för arkitekturstyrning

14 jun 2024

Arkitekturarbete handlar om att forma verksamhetens utveckling så att organisationens mål blir nåbara och göra utvecklingen effektiv och ändamålsenlig. Vägledningen är ett stöd för att nå dit.

Under våren 2023 publicerades vägledningen för arkitekturstyrning, den är nu uppdaterad av eSams sakområdesgrupp för arkitektur. Vägledningen ger stöd för myndigheten att etablera både organisation och arbetssätt, så att styrningen av arkitekturarbetet blir en del av organisationens utvecklingsarbete. Syftet är att beskriva centrala beståndsdelar för en välfungerande arkitekturstyrning som kan bidra till att myndighetens mål och uppdrag kan uppnås på ett effektivt och hållbart sätt.

Vägledningen är inte uttömmande för allt som rör arkitekturstyrning, utan ska fungera som ett stöd för enskilda myndigheter att etablera och stärka implementationen av arkitekturstyrningen.

Vägledning för arkitekturstyrning Pdf, 1 MB.