Första steget mot en digital ingång till Sveriges myndigheter för privatpersoner

18 jun 2024

Arbetet med en gemensam digital ingång för privatpersoner har, utifrån analyser i tidigare steg under våren, nu resulterat i en första prototyp av en gemensam digital ingång för privatpersoner.

Cirka 400 länkar till information och tjänster hos eSams medlemmar är nu samlade under ett tak. Länkarna är strukturerade områdesvis och i prototypen finns också länkar till befintliga guider och samlingssidor liksom till realiserade byggblock i ENA. Själva prototypen kommer inte att driftsättas i sin nuvarande form utan kommer att utvecklas.

Med prototypen kan vi redan se vissa användarvärden. Att kunna hitta länkar till relevant information och tjänster på ett ställe, underlättar betydligt för privatpersoner än att behöva surfa runt för att kunna ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Prototypen visar också många av de utmaningar som fortfarande återstår innan vi kan erbjuda en väl fungerande gemensam ingång som verkligen löser privatpersoners behov.

Beslut om vägledning med hjälp av generativ AI

En av utmaningarna är att erbjuda vägledning till myndigheternas mycket omfattande information. Därför beslutade eSams styrgrupp vid årsmötet den 18 juni, att komplettera prototypen med en begränsad PoC för att kunna tillhandahålla vägledning till informationen med hjälp av generativ AI. Idén är att testa och verifiera att med hjälp av AI, kunna erbjuda vägledning utan att myndigheterna ska behöva lägga omfattande resurser på redaktionellt arbete som hittills varit nödvändigt för att få ihop de olika myndighetsperspektiven till ett användarcentrerat stöd.

- Vi tycker att arbetet med prototypen har varit framgångsrikt och att vägledning med hjälp av AI känns som ett framåtsyftande och hållbart alternativ till dagens redaktionellt tunga arbete vi hamnar i så fort vi ska erbjuda gemensamt stöd, menar Gunilla Nordlöf, generaldirektör för E-hälsomyndigheten och medlem i initiativets styrgrupp.

Arbetet med att realisera PoC startar efter sommaren och beräknas vara klart senast till årsskiftet 2024/2025. Frågor kan ställas till Eric Thorén, Skatteverket.