Gemensamt arbete för stärkt AI-förmåga

19 jun 2024

eSams medlemmar ska öka den gemensamma förmågan att utveckla och använda hållbara AI-baserade lösningar som bidrar till effektivare verksamheter, bibehåller tilliten till myndigheterna och i största möjliga mån förhindrar desinformation.

I ett första steg har eSams medlemmar tydliggjort behov i relation till utveckling och användning av AI i samverkan. Utifrån behovsbilden beskrivs vilka gemensamma förmågor som medlemmarna ser behov av att stärka för att kunna utveckla och använda AI på ett effektivt sätt.

Rapporten Stärkt förmåga till AI i samverkan visar att myndigheterna har kommit olika långt i sin AI-resa och har varierande förutsättningar att kunna etablera en AI-förmåga inom organisationen. En gemensam AI-verkstad med ett antal gemensamma förmågor, skulle möta medlemmarnas behov på ett effektivt sätt; Labbförmåga, utvecklingsförmåga, delningsförmåga och tillhandahållandeförmåga kan skapa möjlighet för samtliga medlemmar att stärka sin utveckling och användning av AI. Till AI-verkstaden bör medlemmarna också knyta till sig ett kompetensstöd som kan stötta myndigheterna i konkreta frågor som t.ex. hur man sätter upp en labbverksamhet och hur man upphandlar eller utvärderar AI-lösningar.

Rapporten kan läsas av olika typer av aktörer i ekosystemet kring AI och utgör ett underlag för eSams fortsatta arbete att stärka medlemmarnas AI-förmåga i samverkan.

Rapporten Stärkt förmåga till AI i samverkan Pdf, 312.6 kB.