Nytt: Referensarkitektur för data

19 jun 2024

Samhällets ökande efterfrågan på tillgång till data gör att myndigheterna behöver sträva mot en harmoniserad syn på datahantering inom myndigheterna och hur data kan utbytas mellan myndigheterna.

Hanteringen av data mellan myndigheterna i Sverige är fragmenterad. Myndigheternas data beskrivs ofta som bränslet i verksamhetsprocesserna men också som en av organisationernas viktigaste tillgångar. För att stödja en mer gemensam hantering har eSam tagit fram en referensarkitektur för data.

Målgruppen för arbetet är i första hand arkitekter som ska utveckla datahanteringen och syftet med referensarkitekturen är att ge stöd och vägledning för att implementera hanteringen av data efter egna förutsättningar, för att möjliggöra en effektiv och säker tillgång till data inom en myndighet samt delning av data mellan myndigheter.

Rapporten referensarkitektur för datahantering Pdf, 902.8 kB.

Beskrivning av datakatalog Pdf, 765.2 kB.

Dataprodukt och dataproduktspecifikation Pdf, 454.2 kB.