Tre nya medlemmar i eSam

19 jun 2024

Vid eSams årsmöte den 18 juni välkomnades flera nya myndigheter till samverkansprogrammet och en medlemsmyndighet tackade för sig.

Livsmedelsverket, Riksantikvarieämbetet och Utbetalningsmyndigheten är nu nya medlemmar i eSamverkansprogrammet. Under årsmötet med styrgruppen för eSam växte nätverket med hela tre myndigheter medan Patent- och registreringsverket tackade för sig efter flera år i programmet. Fia Ekelöf, kanslichef i eSam, säjer:

- Det är tydligt att den typ av samverkan som våra medlemmar bedriver i programmet, är väldigt intressant ur ett samhällsnytto-perspektiv. Att göra t.ex tekniska eller juridiska analyser av olika slag, är ett exempel på hur medlemmarna kan hjälpas åt och dela på resurserna så att de används på ett klokt sätt.