Nyhetsbrev från eSam

Januari 2023

Koll på omvärlden är A och O

Händelser i omvärlden påverkar myndigheters arbete, att ha koll på HUR det påverkar oss, är A och O. Under senhösten började flera av eSams medlemmar att utforska möjligheterna till gemensamma trendanalyser och omvärldsspaningar. Intresset är stort både av att dela erfarenheter, analyser och metoder men också av att analysera vilka huvudsakliga faktorer som påverkar digitaliseringen framöver. Till att börja med tar gruppen bland annat fram ett
underlag som styrgruppen sedan kan utgå ifrån i planeringen av strategiskt viktiga frågor när det kommer till digitaliseringsarbetet.

Nu pågår även planeringen för årets hackaton – då medlemmarna kan arbeta över myndighetsgränserna för att testa idéer och föreslå nya gemensamma lösningar. Är du medarbetare på någon av medlemsmyndigheterna kan du anmäla dig till eventet som går av stapeln 29-30 mars. Inom kort finns all information på esamverka.se

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Nyhetsbrevet i ny kostym

Detta blir det sista nyhetsbrevet i det här formatet. Du som är prenumerant kommer att få
instruktioner för anmälan inom de kommande veckorna, så att du fortsatt kan följa arbetet
inom eSam. Vi hoppas att vi får se dig som prenumerant även fortsättningsvis!

eSams molngrupp – delad kompetens ger ökad expertis

En docent i historia, en författare och en inbiten klocksamlare. Där har du några av de
personer som ingår i eSams molngrupp. Det är dock helt andra kompetenser som kvalificerar dem att ingå i gruppen – här finns bland annat jurister, it-säkerhetsspecialister,
informationssäkerhetspecialister och en strategisk inköpare. Tillsammans utgör de en väl
kvalificerad samling personer från olika medlemsorganisationer som ska analysera och
bedöma molntjänster och föra dialoger med aktörer på marknaden. Tanken är att
medlemmarna sedan ska kunna nyttja gemensamt framtaget material som grund för egna
analyser.

- Att granska molntjänster på djupet är komplicerat och kräver ganska specifik kunskap. Den
kompetensen har vi tillsammans, men kanske inte var för sig, konstaterar Sofia Ekelöf,
kanslichef på eSam. - Därför är ju det här ett perfekt område för samarbete mellan
myndigheter. Vi delar helt enkelt på experternas kunskaper!

Gruppen träffar marknadsaktörer dels för att ta del av deras pågående arbeten, dels för att
beskriva de behov som eSams medlemmar har. - Det finns en stor potential i ett sådant
arbetssätt, det märkte vi inte minst under arbetet med dSam (digital samarbetsplattform för
offentlig sektor), säger Peter Nordström på Skatteverket som leder gruppens arbete. - Det
blir ett mer enhetligt budskap för leverantörerna att ta till sig av och ger oss myndigheter en
möjlighet att förstå och beskriva deras tjänster utifrån våra krav.

Gruppen träffas varje vecka och det finns möjlighet för eSams medlemmar att ställa frågor till
gruppen, tipsa om intressanta tjänster, få stöd och hjälp eller dela med sig av den egna
myndighetens analyser. Vill du komma i kontakt med gruppen kan du höra av dig till Peter
Nordström via epost.

Stort intresse för kriswebb

Det kom en fråga från Marie Alexandersson på Trafikverket som hade behov av samverkan
kring hur en kris-, eller nödwebbplats som ligger utanför den egna it-miljön, skulle kunna
byggas upp. Vid en kris, t.ex då de egna systemen av något skäl ligger nere, är det viktigt att
kunna informera användarna av t.ex e-tjänster eller andra tjänster om händelsen, hålla viss
basinformation uppe och tillhandlahålla viktiga tjänster under tiden som krisen pågår.

Frågan intresserade många medlemsmyndigheter och i början av januari samlades 40
deltagare som fick höra hur E-hälsomyndigheten har löst sin kriswebb. Linda Zobal som är
digital strateg och förvaltningsledare, berättade om myndighetens beredskap och organsiation vid en sådan situation, hur de har prioriterat vilka tjänster som blir tillgängliga och val av teknisk lösning. Under samtalen beskrevs bl.a. för- och nackdelar med de deltagande myndigheternas olika typer av lösningar, inom eller utanför den egna it-miljön, i molnlösning eller lokalt och prioritering av tjänster.

Att detta är en angelägen fråga blev tydligt och arbetet kommer nu att fortsätta med mer
erfarenhetsutbyte då många står inför att implementera liknande lösningar. Det är många
aspekter att ta hänsyn till inte minst ur tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv

Konsekvensbedömningar på agendan

eSams arbetsgrupp för sociala medier har vuxit under vintern. Fördelarna med att samverka
med andra blir tydliga i en väldigt konkret fråga som den här. Sedan en tid har arbetsgruppen
tagit sig an att se hur man kan göra konsekvensbedömningar avseende kommunikation via
sociala mediekanaler och vad man behöver ta hänsyn till i den bedömningen. Arbetet
fortsätter under våren.

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...