Meny

Nyhetsbrev - april 2024

Då är våren här på riktigt och i månadens nyhetsbrev läser du om AI, Mina ombud, öppna data och dataskydd. Bland annat.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar

Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...

Temamöte - Mina ombud med stor potential för samhället

Vid en fullständig anslutning till lösningen Mina ombud, finns det stora potentiella besparingar ...

Konferens - Öppen programvara i en föränderlig värld

I mitten av april arrangerade Högskolan Skövde en internationell konferens på ämnet öppen program...

Temamöte - Framtidens dataskydd

Vilka behandlingar ryms inom en myndighets registerförfattningar? Nu genomförs en översyn för att...

Hackatonbidragen - det här händer nu

En dryg månad efter hackaton pågår arbete med att se vilka idéer som kan införlivas i pågående ar...

Workshop - Digitalt bevarande av data

För att långsiktigt kunna bevara det data som har betydelse för framtiden, behövs både styrning o...