Meny

Nyhetsbrev - augusti

Många medlemmar i eSam står inför samma typ av frågor och utmaningar. Det finns stora möjligheter att samordna arbetet, nyttja varandras kompetenser effektivt och när det är lämpligt, dela med sig av såväl fram- som motgångar.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Rivstart för det nya verksamhetsåret!

Hösten är på ingång och med den en ny plan för det gemensamma arbetet inom eSam. En rad nya aktiviteter ska starta, samtidigt som många fortsätter från föregående verksamhetsår. Vi kommer bland annat att testa två nya grupper för erfarenhetsutbyte...

AI - ett smörgåsbord av aktiviteter inom eSam

Utveckling och användning av AI i samhället har exploderat och lösningarna visar på stora möjligh...

För medlemmar - temamöte om interoperabilitet vid datadelning

Utredningen om interoperabilitet vid datadelning, har i uppdrag att analysera befintlig styrning ...

Kontinuitet för ledningsgrupp och föreläsning om säkerhetskultur

Under hösten testar säkerhetsområdet en ny typ av leverans. eSams säkerhetsgrupp har tagit fram e...

Mässan Hållbar digitalisering 2023

Den 15 Augusti gick årets mässa om Hållbar digitalisering av stapeln. Frågan på alla läppar handl...