Meny

Nyhetsbrev - December 2023

Även om vi faktiskt befinner oss mitt i verksamhetsåret, så är det dags för kalenderårets sista nyhetsbrev. eSams kansli önskar därför fina helger och en skön ledighet.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

2023 - året då AI blev allas

Det här året går mot sitt slut och det har på många sätt varit spännande, utmanande och roligt. Molnfrågan fick ny fart genom adekvansbeslutet och en ny sekretessbrytande bestämmelse. eSams styrgrupp har beslutat att ta fram en lösning för en mynd...

Nytt - Stödmaterial för den som hanterar skyddade personuppgifter

Det är en angelägen uppgift för samhället att öka tryggheten och ge skydd åt personer som lever i...

Beslut - en gemensam digital ingång för privatpersoner

Sverige är ett av fem EU-länder som saknar en myndighetsgemensam digital ingång för privatpersone...

Analyser av HR- och kommunikationstjänster i molnet - erfarenheter av myndighetsöverskridande samverkan

Efter analyserna av digitala samarbetsplattformar fortsatte två arbetsgrupper med att analysera H...

Temamöte - webbanalysverktyg

De som förvaltar webbplatser eller intranät vet vikten av att ha tillgång till korrekt data så at...

eSams kansli önskar god jul och gott nytt år!

Vi ses på nytt 2024!