Meny

Nyhetsbrev - Februari 2023

Välkommen till eSams nyhetsbrev i nytt format, vi hoppas att du uppskattar det!

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Den viktigaste faktorn för digitaliseringen - en eller flera?

I slutet av februari träffades eSams styrgrupp hos Riksarkivet. Medlemmarnas generaldirektörer diskuterade bland annat vad de bedömer är de viktigaste frågorna att lösa, för digitaliseringen av offentlig sektor. Vilka frågor är helt avgörande för ...

Temamöte designsystem

Den 17 januari arrangerade eSam ett temamöte kring designsystem där Försäkringskassan, Arbetsförm...

Ny vägledning; Arkitekturstyrning

Målet med vägledningen är att ge eSams medlemmar stöd för att utveckla en effektiv arkitekturstyr...

27
mars
2023
Temamöte

Digital samarbetsplattform - det här händer just nu

Offentliga aktörer berättar om erfarenheterna av tester, upphandling eller sina beslut att köpa in nya digitala samarbetsverktyg. Temamötet vänder sig till organisationer i referensgruppen för arbetet med digital samarbetsplattform.

Anmälan för deltagare från eSams medlemsmyndigheter eller referensgrupp

Vägledningen för innovation - självskattning hos Riksarkivet

Under våren 2022 tog eSams innovationsgrupp fram en vägledning för innovationsarbete i en myndigh...

Uppdaterade villkor för it-avtal

eSam har de senaste åren arbetat för att tillhandahålla stöd till medlemmarna i arbetet med att f...

Omvärldsanalys - fortsatt arbete

eSam har tagit fram en första gemensam trendanalys genom en sammanslagning av Skatteverkets och T...

Stordataanalyser och datasjöar

Stordataanalyser och datasjöar framhålls ofta som en viktig förutsättning för att stärka det data...