Meny

Nyhetsbrev - februari 2024

Vi går en spännande vår till mötes, nyhetsbrevet är fullmatat med exempel på vad vi kan vänta oss och arbeten som nu är klara.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Att återbruka, analysera, prioritera, dela och göra tillsammans

Det är inte en enkel sak för 39 myndigheter med olika uppdrag att bli överens om viktiga prioriteringar på frivillig basis. Ändå är det precis det som eSams verksamhetsplan bygger på. Februari är startskottet för arbetet att hitta just de frågor o...

9 trender som påverkar digitaliseringen

Samhällsutvecklingen går fort och alla aktörer behöver bli bättre på att förstå framtiden för att...

Temamöte: Digitaliserbar lagstiftning

När lagar och regler i allt högre utsträckning ska implementeras i helt digitala processer, behöv...

AI-regulatorisk sandlåda - en pilot

AI-förordningen som förhandlats fram i EU, skapar nya möjligheter genom att införa krav på AI-reg...

15
mars
2024
eSam Hackaton - Bolagsverket

Finalen!

Finalisternas bidrag presenteras i en livesändning mellan kl 13-14, länk meddelas senare i nyhet på esamverka.se. Civilminister Erik Slottner kommer att närvara och finalen modereras av Bolagsverkets generaldirektör Inga Otmalm.

Läs mer och anmäl dig

Myndighetsgemensam Gigplattform – erfarenheter

På eSams Hackaton 2022 var en av alla kloka idéer att skapa en myndighetsgemensam Gig-plattform f...

På gång: Det första steget mot en gemensam digital ingång till det offentliga

Inspiration till arbetet har kommit från många andra EU-länders ansträngningar att göra det lätt ...

Datadriven automatisering mellan kommuner och myndigheter

En mer automatiserad hantering skulle ge betydande nyttor för såväl kommuner som myndigheter i fo...

Temamöte - AI-förordningen

Myndigheterna bestämmer själva när de omfattas av förordningen. Det är inte förrän systemet använ...

KomSam - Säkerhetstänk för streaming och förinspelat material

Livesändningar och förinspelad video är vanliga kanaler för kommunikationsverksamheter, de tillha...