Meny

Nyhetsbrev - Januari 2024

2024 startar med en massa intressanta temamöten och en utblick mot den annalkande vårens viktigaste ämnen.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Många förändringar att förhålla oss till under 2024

Det händer mycket i vår omvärld just nu, inte enbart världspolitiskt, utan även i frågor som rör digitalisering. Vi väntar med spänning på den slutliga versionen av AI-förordningen som kommer att få stor inverkan på vår utveckling och användning a...

Radarbilden - det som påverkar digitaliseringen

Översikten Radarbilden, syftar till att bidra till bättre framförhållning, helhetssyn och stöd fö...

eSam på SamNet 2024

SamNet är en heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden...

Temamöte - generativ AI

Utvecklingen inom generativ AI går rasande fort och självklart följer vi det inom eSam. På ett te...

Temamöte - databearbetning och analys

SCB, AI Sweden och Örebro universitet har arbetat med att utforma en öppen plattform för databear...

13
mars
2024
esam hackaton 2024

13-15 mars går årets hackaton av stapeln, den här gången lett av Bolagsverket. Än går det att anmäla sig, senast den 31 januari ska anmälan vara inne.

Till information och anmälan

Framtidens it-drift och it-arbetsplats - fortsatt arbete

Under hösten hölls flera temamöten på områdena framtidens it-drift och it-arbetsplats. Förutom re...