Meny

Nyhetsbrev - Juni

Det här är verksamhetsårets sista nyhetsbrev och vi gör en paus till augusti.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Glad sommar!

Det här är sista nyhetsbrevet innan sommaruppehållet, det är även verksamhetsårets sista eftersom eSams verksamhetsår löper mellan 1 juli till 30 juni. Efter semestrarna startar arbetet utifrån den nya verksamhetsplanen som styrgruppen beslutade o...

Uppdaterad vägledning om utkontraktering

Myndigheter ställs ofta inför svåra frågor om förutsättningar för utkontraktering och särskilt va...

Adekvansbeslutet - är det grönt ljus för amerikanska molntjänster nu?

Inom molnområdet är det många frågor som hänger ihop, dit hör till exempel det arbete som eSams m...

Text som data i staten

Tillgång till data och AI-utveckling är på agendan hos många av eSams medlemmar. I början av juni...

Är nästan lite tagen över allt som eSams medlemmar gör för att hjälpa varandra vidare. Wow!

Temamöte – Säkerhetskultur med Tobias Ander - CISO Örebro kommun

Myndigheter som vill ha en god säkerhetskultur behöver få konceptet organisation–människa–teknik ...

Digitaliserbar lagstiftning

Begreppet digitaliserbar lagstiftning används ofta som ett samlingsbegrepp och kan avse både u...