Meny

Nyhetsbrev - Maj

eSams verksamhetsår närmar sig slutet och medlemmarna gör det med många högaktuella aktiviteter igång, varav många fortsätter efter sommaren.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Med full fart mot årets slut

eSams verksamhetsår går in i sin sista månad. I slutet av juni håller styrgruppen årsmöte och vi hoppas att vi då får beslut om en ny plan med gemensamma aktiviteter för kommande period. Sannolikt får vi en fortsättning på flera pågående arbeten s...

Status i AI-arbetet

Utvecklingen av digitala tjänster som baseras på AI går för närvarande mycket snabbt och användni...

Hackaton blir verkstad

Flera förslag i årets hackaton byggde på AI-lösningar och nu går eSams AI-grupp igenom förslagen ...

Stort intresse för Migrationsverkets webbsändning om DITT-projektet

Drygt 200 externt och internt inbjudna tittare följde den livesändning som Migrationsverket genom...

eSams PM om omvärldsanalys blev avstamp för en mycket lyckad diskussion i vårt arbete med verksamhetsplanering under våren. Jag hoppas att vi kommer att kunna ta del av liknande arbeten i framtiden.

Uppdrag - designsystem

eSams medlemmar har ett stort intresse för gemensamma designmönster och designprinciper.

Branschen bjöds in till temamöte om dSam

I maj arrangerade eSam det tredje seminariet om vad som hänt efter projekt digital samarbetsplatt...

Temamöte - Dataplattformar

På dataområdet är det avgörande att ha tillgång till och att kunna använda data effektivt och säk...

Temamöte - Nationella grunddata

I samma härad som temamötet om dataplattformar och data mesh, arrangerade eSam också ett temamöte...