Meny

Nyhetsbrev - maj 2024

Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och vi har börjat summera årets arbeten i de olika samverkansgrupperna.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Utvecklingen tar inte semester...

... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

Få koll på förändrade förutsättningar genom Radarbilden

Radarbilden ger möjlighet till bättre framförhållning och en överblick över nationella och intern...

Digitala Möjligheter med Statlig e-legitimation och eIDAS

I ett temamöte presenterade Digg den statliga e-legitimationen, eIDAS-förordningen, EU:s digitala...

eSams resultatmöte 2024 - omvärlden påverkar

Tiden vi lever i visar tydligt det ökade intresset för att samverka - att göra mer, för mindre, p...

18
juni
2024
eSams årsmöte

Verksamhetsåret avslutas med styrgruppens årsmöte med presentation av verksamhetsberättelsen och beslut om planen för nästa år. Vi välkomnar även två nya medlemmar i eSam.

Läs mer och anmäl dig

Temamöte - Datadelning

Under ännu ett temamöte informerade Digg om juridiska aspekter på datadelning i form av öppna dat...

Temamöte - AI-tillämpningar

Allt fler av eSams medlemmar börjar effektivisera verksamheterna genom olika generativa AI-tjänst...