Meny

Nyhetsbrev - oktober 2023

Ett minst sagt fullmatat nyhetsbrev med bland annat ministerbesök, nya medlemmar, temamöte och en spännande intervju!

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Full aktivitet inom AI

Det finns ett stort intresse bland eSams medlemmar att utforska användningsområden för artificiell intelligens. Vi läser dagligen om vilka möjligheter som nu växer fram tack vare AI, samtidigt som det lätt att fastna i hinder och oklarheter. Därfö...

Minister på besök hos eSams styrgrupp

Civilminister Erik Slottner som i regeringen ansvarar för bland annat digitaliseringsfrågorna, gä...

Kustbevakningen och Finansinspektionen i eSam

Generaldirektörerna berättar om tankar och förväntningar på samverkan inom eSam, som nu har 38 me...

Föreläsning för medlemmar om säkerhetskultur

Oktober är informationssäkerhetsmånaden, något som ursprungligen initierats från EU och delas av ...

- Det är faktiskt svinsvårt att göra bedömningar för molntjänster. Det är svårt nog att göra bedömningar för it-system inom staten, riktigt svårt, men det blir en helt annan dimension när det är molntjänster som ska granskas.

Ny ordförande i eSams molngrupp

Erik Carlsson, Pensionsmyndigheten, tar över som ordförande för eSams molngrupp efter Peter Nords...

Intervju: Peter Nordström om resan med molngruppen

Molngruppens tidigare ordförande Peter, går till nya utmaningar på Skatteverket och vi ville höra...

eSams omvärldsanalys - vilka trender har störst inverkan på digitaliseringen?

Samverkan i workshoppar ska dels ge en riktning för det strategiska arbetet i ledningsgrupper, de...

Möter du dem som lever med skyddade personuppgifter?

Arbetar du på myndighet, kommun eller region och antingen möter personer med skyddade personuppgi...

Temamöte: Anskaffning av molntjänst - ett case

Molngruppen har genomfört en lite annorlunda temadag för att berätta om bedömningen av en publik ...

eSam Hackaton 2024

I mars 2024 är det åter dags för eSams hackaton, den här gången med Bolagsverket som nav.