Meny

Nyhetsbrev - september 2023

Hösten har verkligen rivstartat och det märks även i nyhetsbrevet, här finns mycket att ta del av. God läsning!

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Inte så enkelt som det kan verka

För eSams medlemmar är det fortsatt stort intresse för samverkan om molnlösningar som är effektiva, lagliga och säkra. Att göra en helhetsbedömning av tjänsterna är svårt eftersom de ofta är komplexa samtidigt som myndigheternas förutsättningar se...

Möt våra två vice ordföranden

På årsmötet i juni valdes Gunilla Nordlöf, E-hälsomyndighetens generaldirektör och Trafikverkets ...

Samordningsgruppen - i centrum av eSam

I hjärtat av den organisation som utgör eSam, finns samordningsgruppen. Gruppen består av en repr...

Övningar i kontinuitet för ledningsgrupper

Kontinuitet är ett viktigt tema för eSam under verksamhetsåret. Först ut är fokus på verksamhetsk...

- Samordnarna är på många sätt nyckeln för oss som arbetar på kansliet
12
oktober
2023
Skatteverket

Skyddade personuppgifter - ett dolt kapitel i livet

För dig som kommer i kontakt med personer med skyddade personuppgifter, antingen i din yrkesroll eller om du hjälper till vid ansökan av skyddade personuppgifter. Du får ökad förståelse för att leva med skyddade personuppgifter och vikten av att de förblir skyddade.

Anmäl dig direkt, fler datum läggs upp löpande under hösten.

Utbildning i Utkontraktering - sekretess och dataskydd

Frågor om utkontraktering och särskilt om molntjänster är högaktuella frågor för eSams medlemmar....

Temamöte om interoperabilitet

Utredningen om interoperabilitet vid datadelning har i uppdrag att analysera befintlig styrning o...

Temamöte - generativa AI-tjänster

Mot bakgrund av den snabba utvecklingen kring generativa AI-lösningar t.ex. ChatGPT, startade en ...

dSam steg 4 - för fortsatt digital samverkan

Projektet dSam - Digital samarbetsplattform för offentlig sektor - steg 3, avslutades hösten 2022...

Framtidens it-arbetsplats och Framtidens it-drift

eSam och SITSSAM har identifierat ett tydligt behov av en samverkansyta för frågor som rör framti...