Regeringen vill inrätta en digitaliseringsmyndighet

Nyheten publicerad: 20 sep 2017

Regeringen avser att inrätta en ny myndighet för digitaliseringsfrågor. Det framkommer i budgetpropositionen för 2018. Andra satsningar inom digitaliseringsområdet är stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning och ökade medel för att främja öppna data.

Regeringen anser att det krävs fler gemensamma insatser för att nå målet för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Mot denna bakgrund vill regeringen stärka och effektivisera styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn, bland annat genom att inrätta en ny myndighet med uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen.

Avsikten är att den nya myndigheten inrättas under 2018. I budgetpropositionen framgår också att den nya myndigheten bland annat ska ansvara för uppgifter som nu utförs av E-legitimationsnämnden, som därför kommer att avvecklas.

En organisationskommitté ska tillsättas för genomförandet.

Förslaget finns att läsa i budgetpropositionens bilaga Utgiftsområde 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 6. Digitalisering och it inom offentlig förvaltning. Här beskrivs även andra satsningar, bland annat stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning och ökade medel för att främja öppna data.

Stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i höstbudgetenlänk till annan webbplats

Utgiftsområde 2. Samhällsekonomi och finansförvaltninglänk till annan webbplats

34.238.190.122