Medlemsskap

Att vara medlem i eSam innebär att vara med och driva på den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige och ta ansvar för utvecklingen av det som är bäst för helheten.

Medlemmarna representeras i styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupper. Medlemmarna bemannar också eSams expertgrupper och gemensamma initiativ som drivs inom ramen för eSam.

Medlemmar förväntas

  • delta aktivt för att uppnå och förverkliga eSams syfte
  • ta ansvar för det som är bäst för helheten
  • bidra med kompetens och resurser i gemensamma arbeten
  • använda eSams resultat i form av vägledningar och annat stöd i den egna organisation
  • betala den årliga medlemsavgifter som fastställs av styrgruppen. Den finansierar bl.a. kansliet.

För frågor om medlemskap, kontakta kansliet.

3.235.22.210