organisation och forum

Nätverk

Förutom de formella arbetsgrupperna i eSam, finns också öppna nätverk som drivs av någon eller några av eSams medlemmar. GDPR-nätverket är ett sådant som bevakar den nationella rättsutvecklingen och tolkar bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nätverket drivs av E-hälsomyndigheten och vänder sig till myndighetsjurister.

Hur förordningen och de svenska författningarna ska efterlevas blir till stor del en tolkningsfråga. Här kan nätverket åstadkomma betydande samordningsfördelar. Nätverket anordnar nätverksträffar några gånger per år för att dela erfarenheter och få inspiration. Till exempel arbetar nätverket med dessa frågor:

  • Privacy by design
  • Samtycke som rättslig grund
  • Personuppgiftsbehandling inom forskning
  • Intern implementering (statliga myndigheter)
  • Dataskyddsombud i offentlig sektor
  • Gemensamt personuppgiftsansvar

Material

Det material som tagits fram av nätverket är fritt att använda. Eventuella tolkningar av dataskyddsförordningen är arbetsutskottens egna.

Kontakt

Om du vill gå med i GDPR-nätverket eller har frågor om arbetet i nätverket är du välkommen att kontakta Lizette Jorlin på E-hälsomyndigheten eller Olof Widgren på Folkhälsomyndigheten.