Sakområdesgrupp
juridik

Sakområdesgrupp juridik är referensgrupp till den juridiska expertgruppen. Deltagarna i gruppen ska säkerställa att framtagna vägledningar sprids i den egna organisationen.

Sakområdesgruppen har en deltagare per medlemsorganisation och har möten 2-4 gånger per år.

Sakområdesgruppen ansvarar för att:

  • agera referensgrupp till respektive expertgrupp genom att formuleringar, lösningar och vägledningar kan testas inom respektive sakområde.
  • representera sin organisation.
  • tillsammans med medlemmens eSamordnare säkerställa att produkter (vägledningar etc) används i hemmaorganisationen.