Stöd och vägledningar

En av alla fördelar med ett medlemskap i eSam, är att kunna delta i arbetet att ta fram olika typer av stöddokument som t.ex. vägledningar, rapporter, checklistor och rättsliga dokument. De vänder sig till dig och dina kollegor som på olika sätt arbetar med digitalisering i offentlig verksamhet.

Syftet med de gemensamma stöddokumenten är att offentlig verksamhet kan göra på samma vis, vilket ökar effektiviteten och skapar en enhetlighet. Vi på eSam förvaltar även den tidigare E-delegationens vägledningar.

Arkitektur

Vägledningar

Rapporter

Råd

Juridik

Vägledningar

Rättsliga uttalanden

Promemorior

Checklistor

it-avtal

Rapporter

Säkerhet

Rapport

Checklista

Promemorior och råd

Utveckling

Kommunikation

Styr- och ledning

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsplan

Dokument framtagna av E-delegationen

  • Metod för utveckling i samverkan 1.1 Läs dokument
  • Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier 1.0 Läs dokument
  • Vägledande principer för digital samverkan 1.3 Läs dokument
  • Vägledning Digital Samverkan 4.1 Läs dokument
  • Vägledning Digital Samverkan 4.1 - Fördjupning: Exempel på digital samverkan.pdf Läs dokument
  • Instruktion för beskrivning av Process, Information och Tjänst Läs dokument
  • Vägledning Digital Samverkan 4.1 - Juridiska aspekter på digital samverkan v1.0 Läs dokument
  • Vägledning digital samverkan - Fördjupning: Roller och överenskommelser 2015 Läs dokument

Utbildningsfilmer