lösningar för livshändelser

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

För att en handläggare i en kommun ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om eventuellt ekonomiskt bistånd till en behövande, behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare. Det har varit både tids- och resurskrävande där den manuella hanteringen har medfört risk för felaktiga utbetalningar.

Därför har aktuella myndigheter tillsammans utvecklat en digital tjänst för att hämta in information som ska ligga till grund för beslut. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att få information från statliga myndigheter och organisationer via sitt verksamhetssystem.
Sveriges kommuner och Regioner förvaltar och utvecklar tjänsten. Försäkringskassan sköter den tekniska driften av tjänsten på uppdrag av SKR.

  • 7 myndigheter lämnar information i tjänsten
  • Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till tjänsten.
  • Cirka 5 miljoner förfrågningar besvaras av tjänsten varje år
  • Vinsten för samhället beräknas till xxx miljoner kronor per år.

Den ideella föreningen KommITS gav tjänsten utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt 2016.

Bakgrund

Tjänsten SSBTEK - Sammansatt Bastjänst för ekonomiskt bistånd - utvecklades på uppdrag av den dåvarande E-delegationen inom projektet Effektiv informationsförsörjning. Projektet leddes av CSN i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, A-kassornas Samorganisation samt ett antal referenskommuner och tjänsteleverantörer. Tjänsten driftsattes i maj 2014. Schematisk bild av processen: Enklare handläggning av ekonomiskt bistånd Pdf, 98.6 kB.

Se filmen Så funkar SSBTEK på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: