lösningar för livshändelser

efterlevandeguiden.se

Efterlevandeguiden är ett bra exempel på samverkan i ett livshändelsedrivet arbete. Efterlevandeguiden hjälper närstående i allt det praktiska som behöver ordnas med när en anhörig har avlidit. Det är många saker att ta tag i och det kräver ofta en stor arbetsinsats och ansträngning i en tid när man också sörjer. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande, steg för steg, får stöd i vad som behöver göras efter dödsfallet.

Samarbetet

Efterlevandeguiden är en myndighetsgemensam webbplats som lanserades i september 2016 och är ett resultat av samarbetet mellan Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan där Pensionsmyndigheten är färdledande myndighet.

Se filmen om efterlevnadsguiden