Tips i pandemin

Pandemin

Först och främst gäller att följa den officiella informationen. På krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns allt samlat och här finns också länkar till berörda myndigheters information, om påverkan i samhället med anledning av covid-19-viruset.

MSB har genom CERT.SE Länk till annan webbplats. också en sida med information vad gäller säkerhet och infrastruktur vid arbete hemifrån. CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hos MSB Länk till annan webbplats. hittar du även informationssäkerhet.se, där finns bra information om vad man ska tänka på vid arbete hemifrån kopplat till informationssäkerhet.
Trafikverket driver REMM Länk till annan webbplats. – Resfria/digitala möten i myndigheter, vilket startade som ett regeringsuppdrag. REMM ska samordna arbetet att bli bättre på att byta vanliga möten mellan och inom myndigheterna mot digitala möten.

För dig som är företagare

På verksamt.se hittar du som företagare en samlad information från myndigheter, som är viktig att känna till i samband med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Risk för fler bedrägerier med e-leg under pandemin

Några av eSams medlemmar meddelar att man ser en ökning av försök till bedrägerier i samband med pandemi-läget. Privatpersoner kan på olika sätt, uppmanas att ange sina personuppgifter i ett försök att komma åt konton eller få tillgång till myndigheternas system och liknande.

Pandemin driver på behovet av digitala arbetssätt

Sedan mars 2020 har hela samhället fått ställa om och anpassa sin verksamhet efter en helt ny tillvaro när social distansering varit nödvändigt för att minska smittspridning. Utveckling av stöd och tjänster har gått på rekordfart för att kunna upprätthålla verksamhet och omställningsinsatser har möjliggjort för många arbetsplatser att ha sin personal i fullt arbete hemifrån. Tjänster för digitala möten är allas vardag och utbudet har blivit stort. Många lösningar har tagits fram skyndsamt och behöver i efterhand kompletteras med t.ex. riktlinjer och rekommendationer kopplat till säkerhet. Numer finns riktlinjer på de flesta arbetsplatser för när olika tjänster är lämpliga att använda och till vilken sorts information.

Tekniken finns och används varje dag, men allteftersom månaderna har gått, har fler känt ett ökat behov av att variera mötesinnehållet så att engagemang och arbetslust kan bibehållas, trots att arbetskamraterna är på distans och möjligheten till nära interaktion är små.

I vår sakområdesgrupp för kommunikation lyftes behovet av en vägledning för ett bättre och mer engagerande mötesinnehåll. Vad kan man göra för att upprätthålla arbetsglädjen, engagemanget och interaktionen i ändlösa mötesdagar? Hur kan möten varieras och workshopar genomföras? Vilka verktyg finns och är lämpliga att använda ur ett informationssäkerhetsperspektiv? Det här arbetet ska genomföras under hösten 2020 och resultera i en vägledning som ställs till förfogande för de som behöver.