en turbulent omvärld

Samhällsutmaningar

Samhället möter nu flera stora utmaningar och först och främst gäller det att följa den officiella informationen. På krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns allt samlat och här finns också länkar till berörda myndigheters information, om påverkan i samhället vid krislägen.

Digitaliseringen är viktig i kristider och eSams medlemmar samverkar i stor utsträckning för att lösa gemensamma frågor, utbyta erfarenheter och dela med sig av lösningar på uppkomna situationer.

MSB har genom CERT.SE Länk till annan webbplats. information vad gäller säkerhet och infrastruktur. CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hos MSB Länk till annan webbplats. hittar du även informationssäkerhet.se, där finns bra information om vad man ska tänka på vid arbete hemifrån kopplat till informationssäkerhet.
Trafikverket driver REMM Länk till annan webbplats. – Resfria/digitala möten i myndigheter, vilket startade som ett regeringsuppdrag. REMM ska samordna arbetet att bli bättre på att byta vanliga möten mellan och inom myndigheterna mot digitala möten.

För dig som är företagare

verksamt.se Länk till annan webbplats. hittar du som företagare en samlad information från myndigheter, som är viktig att känna till.

Risk för fler bedrägerier med e-leg

Många myndigheter ser fortsatta försök till bedrägerier och andra störningsaktiviteter i. Privatpersoner kan uppmanas att ange sina personuppgifter i ett försök att komma åt konton eller få tillgång till myndigheternas system och liknande.

Pandemin drev på behovet av digitala arbetssätt

Sedan mars 2020 har hela samhället fått ställa om och anpassa sin verksamhet efter en helt ny tillvaro. Utveckling av stöd och tjänster har gått på rekordfart för att kunna upprätthålla verksamhet och erbjuda ett flexibelt hybridarbete.