utveckling i samverkan

Digital samarbetsplattform del 2 - realisera möjliga lösningar

I juni 2021 inledde åtta av eSams medlemmar arbetet med att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Under hösten analyserades tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet. Arbetet har nu övergått i att testa och utvärdera vilka lösningar som skulle kunna leverera en digital samarbetsplattform. Arbetet ska vara klart i slutet av juni 2022.

De funktionella kraven på en tänkbar tjänst, är att den erbjuder

  • videokonferens,
  • dokumenthantering,
  • fasta chattrum,
  • kanban-tavla (möjlighet att visualisera t.ex arbetsuppgifter på en tavla) och
  • whiteboard.

Den slutliga lösningen kan vara en sammanhållen tjänst eller olika tjänster som kan fungera tillsammans.

Seminarieserie under våren - Nästa tillfälle är 28 april

Under våren håller projektgruppen seminarier en gång i månaden, med presentation av status och pågående arbete, varje seminarie avslutas med en frågestund. Seminarierna körs i två omgångar; En för er som arbetar i offentlig sektor och en för övriga intressenter.

Du behöver bara anmäla dig en gång för att få framtida kallelser. Skicka ett meddelande till projektledare Jakob Bank så får du länk till seminariet (är du redan med i referensgruppen behöver du inte anmäla dig).

Den 28:e april är Regeringskansliet värd och mötet sker i Pexip. Mötet streamas även ut via FOI:s Quickchannel-lösning.

Denna gång är mötet enbart live för offentlig sektor kl. 08:30 men det spelas in och görs tillgängligt i efterhand.

Du får lyssna till leverantörer från Atea, TietoEvry och Redpill, som berättar om hur de ser på arbetet. Moderatorer är Anders Häregård, Stockholms stad och Kent Sundberg från Försäkringskassan.