Sakområdesgrupp arkitektur

Deltagarna i sakområdesgrupp arkitektur ska bland annat säkerställa att framtagna vägledningar sprids i den egna organisationen.

Sakområdesgruppen bemannas med en person per medlemsorganisation och har möten omkring 2 – 4 gånger per år.

Sakområdesgruppen ansvarar för att:

  • agera referensgrupp till respektive expertgrupp genom att formuleringar, lösningar och vägledningar kan testas inom respektive sakområde.
  • representera sin organisation.
  • tillsammans med medlemmens eSamordnare säkerställa att produkter (vägledningar etc.) används i hemmaorganisationen.

Deltagare i sakområdesgrupp arkitektur

Mikael Österlund, eSams kansli (ordförande)

Stefan Olson, Arbetsförmedlingen

Mattias Ekhem, Bolagsverket

Dan Alfredsson, Boverket 

Heidi Renberg, Centrala Studiestödsnämnden

Christina Hågård, Domstolsverket

Manne Andersson, eHälsomyndigheten

Therese Bjurberg, Försäkringskassan

Roger Sjöberg, Jordbruksverket

Walter Scocco, Kronofogden

Jörgen Sannagård, Lantmäteriet

Nicolas Lavigne, Lantmäteriet

Mikael Ekman, Migrationsverket

Therese Nordenvall, Naturvårdsverket

Fredrik Jenslin, Pensionsmyndigheten

Sven-Erik Ceedigh, Polisen

Jan Aspenfjäll, Riksarkivet

David Garcia, Sida

Mats Gidlund, Skatteverket

Håkan Westergen, Skatteverket

Xsofia Szalkai, Skolverket

Erik Nordström, Statens servicecenter

Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Staffan Bornehäger, Tillväxtverket

Peter Eriksson, Trafikverket

Jonas Petersson, Trafikverket

Erik Kristianssen, Transportstyrelsen

Peter Hammar, Tullverket

Relaterad information

Läs mer om pågående arbeten inom arkitekturområdet:

Arkitektur

35.173.47.43