eSam - samverkan mellan myndigheter

Samverka

Våra medlemmar är grunden

Engagemanget hos våra 24 medlemmar är eSams grund. Medlemmarna bemannar gemensamma forum och driver initiativ i samverkan.

eSams medlemmar

Samverka

Digital samverkan i det offentliga

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam vill ta vara på digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare för dem vi är till för och samtidigt använda våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt.

Inriktning och mål

Nyheter

Om hur vi arbetar

eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Våra expertgrupper analyserar och utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd. eSam arrangerar också mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Organisation och forumlänk till annan webbplats


Ritade lampor

Lösningar som förenklar

Som medlemmar i eSam samverkar vi kring digitala lösningar som förenklar för medborgare, företag och myndigheter. Verksamt, Efterlevandeguiden och den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd är goda exempel.

Digitala lösningar

Vagledning

Vägledningar som stöd

eSam ger ut vägledningar för olika frågor som rör digital samverkan. Vägledningarna ger stöd i bland annat arkitektur, juridik och säkerhet och de riktar sig till hela offentlig sektor.

Vägledningar

54.90.204.233