eSam - samverkan mellan myndigheter

Samverka

Våra medlemmar är grunden

Engagemanget hos våra 24 medlemmar är eSams grund. Medlemmarna bemannar gemensamma forum och driver initiativ i samverkan.

eSams medlemmar

Samverka

Digital samverkan i det offentliga

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige

Inriktning och mål

Nyheter

 • ”Vi behöver göra det tillsammans”
  2018-09-28
  Hur kan vi möta våra kunders behov tillsammans och göra något bra ihop? Det var utgångspunkten i veckan när det nya nätverket för livshändel...
 • Kronofogdens ledningsgrupp diskuterar samverkansfrågor
  2018-09-20
  ”Att vilja är a och o för samverkan. Du måste se nyttan för helheten och vara beredd att kompromissa. Du kanske får igenom 80 procent av det...
 • Välkommen, DIGG!
  2018-09-03
  Äntligen är den efterlängtade myndigheten DIGG igång. Civilminister Ardalan Shekarabi klippte bandet tillsammans med DIGGs generaldirektör A...

Om hur vi arbetar

eSam fångar upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar och medlemmarna driver gemensamma utvecklingsinitiativ. Våra expertgrupper analyserar och utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd. eSam arrangerar också mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Organisation och forumlänk till annan webbplats


Ritade lampor

Lösningar som förenklar

Som medlemmar i eSam samverkar vi kring digitala lösningar som förenklar för medborgare, företag och myndigheter. Verksamt, Efterlevandeguiden och den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd är goda exempel.

Digitala lösningar

Vagledning

Vägledningar som stöd

eSam ger ut vägledningar för olika frågor som rör digital samverkan. Vägledningarna ger stöd i bland annat arkitektur, juridik och säkerhet och de riktar sig till hela offentlig sektor.

Vägledningar

54.92.160.119