Välkommen till eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Idag ingår 21 medlemsorganisationer som samverkar för att främja och påskynda digitaliseringen med medborgaren och företagaren i centrum. eSam bildades när E-delegationen upphörde 2015.

Vi verkar genom att

  • fånga upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar
  • initiera och driva på gemensamma initiativ
  • analysera och utreda rättsliga och andra samverkansfrågor
  • tillhandahålla stöd, t.ex. vägledningar
  • arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

» Läs om eSams arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Digital samverkan

Vi behöver samverka när vi utvecklar digitala tjänster och utbyter information digitalt för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt.

» Läs principer och vägledning om digital samverkan

Johan Båman berättar om vägledningen för e-legitimering och e-underskrifter.

Katrin Westling Palm beskriver eSams inriktning och verksamhet.

Varför samverka?

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver det offentliga Sverige samarbeta över organisationsgränser.

» Läs regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Läs mer om digitala möten

54.225.51.21