Slutrapport till regeringen om säkert och effektivt informationsutbyte

10 sep 2019

Idag överlämnades slutrapporten i regeringsuppdraget Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Det är flera av eSams medlemmar, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket, som tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) haft i uppdrag att analysera och lämna förslag som syftar till att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniska informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn.

Vid överlämningen deltog Kristina Fridensköld, avdelningschef E-hälsomyndigheten, Per Lehto, enhetschef Domstolsverket, Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket, Anna Eriksson, generaldirektör Myndigheten för digital förvaltning, Annika Stenberg, generaldirektör Bolagsverket, Anders Sandin, divisionschef Lantmäteriet, samt Maria Rydbeck, överdirektör Försäkringskassan.

Kort om förslagen

Myndigheterna föreslår tillsammans bland annat att det ska finnas fyra kategorier av förvaltningsgemensamma byggblock som bildar ett ekosystem i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Förslaget består av en övergripande konceptuell arkitektur, styrform och reglering av ansvar för byggblocken. De olika kategorierna i förslaget är digitala tjänster, informationsutbyte, informationshantering samt tillit och säkerhet.