organisation och forum

Rättschefsforum

I rättschefsforum ingår medlemmarnas ledande jurister - rättschef eller motsvarande - och forumet har möten ca 3 gånger per år.

Rättschefsforum ska:

  • prioritera och föreslå vilka rättsliga frågor som eSam ska arbeta med,
  • säkerställa att det som prioriteras, också kan genomföras och
  • samverka för gemensamma lösningar och tolkningar som kan stärka medlemmarna, stödja och tipsa varandra.