Medlemmarna

Medlemmarna
är grunden för eSam

Vi fångar upp och analyserar behov och möjligheter till gemensamma effektiva lösningar i olika utvecklingsinitiativ.

Våra medlemmars engagemang är grunden för vår verksamhet och består av 32 myndigheter och Sveriges kommuner och regioner - SKR. DIGG är adjungerade i flertalet forum. Medlemmarna är drivande och bemannar våra gemensamma forum.

Arbetsförmedlingen

Hans Ahlqvist

0771–416 416

Bolagsverket

Thomas Flank

0771-670 670

Boverket

Jörgen Heidenberg

0455-35 30 00

Centrala Studiestödsnämnden

Eva Rummel

0771-276 000

Domstolsverket

Lena Nilsson

036-15 53 00

eHälsomyndigheten

Susann Bard

010-458 62 00

Försäkringskassan

Markus Bill

0771-17 90 00

Inspektionen för vård och omsorg

Inger Erlandsson

010 - 788 50 00

Havs- och vattenmyndigheten

Maria Boshnakova

010 - 698 60 00

Jordbruksverket

Göran Löfqvist

0771-223 223

Kriminalvården

Håkan Klarin

077-228 08 00

Kronofogdemyndigheten

Johan Acharius

0771-73 73 00

Lantmäteriet

Anna Granström

0771-63 63 63

Länsstyrelserna

Anna Nilsson

010-224 40 00

Migrationsverket

Karin Derestam

0771‑235 235

Naturvårdsverket

Pontus Lyckman

010-698 10 00

Patent- och registreringsverket

Maziar Soltani

08-782 28 00

Pensionsmyndigheten

Michiko Muto

0771-776 776

Polisen

Daniel Svan

114 14

Riksarkivet

Nora Liljeholm

010-476 70 00

Rättsmedicinalverket

Sida

Jenni Wigholm

08-698 50 00

Skatteverket

Elisabeth Asplund

0771-567 567

Skolverket

Robert Modén

08-527 332 00

Statens servicecenter

Johan Göthberg

0771-451 000

Statens Tjänstepensionsverk

Annelie Nordin

020-51 50 40

Statistiska centralbyrån

Marie Haldorson

010-479 40 00

Sveriges Kommuner och Regioner

Fredrik Carlsson

08-452 70 00

Tillväxtverket

Nader Kouri

08-681 91 00

Trafikverket

Britt-Marie Calles

077-192 19 21

Transportstyrelsen

Emma Bohman

0771-503 503

Tullverket

Jan Törnqvist

0771 520 520

Universitets- och högskolerådet

Per Zettervall

010-470 03 00

Digg

Daniel Antonsson (adjungerad)

0771-11 44 00

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Margareta Palmqvist (adjungerad)

0771-240 240