Medlemmarna

Medlemmarna
är grunden för eSam

Vi fångar upp och analyserar behov och möjligheter till gemensamma effektiva lösningar i olika utvecklingsinitiativ.

Våra medlemmars engagemang är grunden för vår verksamhet och består av 36 myndigheter. DIGG, Arbetsmiljöverket och SKR är adjungerade i flertalet forum. Medlemmarna är drivande och bemannar våra gemensamma forum.

Arbetsförmedlingen

Hans Ahlqvist

0771–416 416

Arbetsmiljöverket

Nina Burman och Magnus Stålhammar

010-730 90 00

Bolagsverket

Thomas Flank

0771-670 670

Boverket

vakant

0455-35 30 00

Centrala Studiestödsnämnden

Eva Rummel

0771-276 000

Domstolsverket

Markus Milerup

036-15 53 00

eHälsomyndigheten

Susanne Bard

010-458 62 00

Ekonomistyrningsverket

Peter Linderoth

08-690 43 00

Folkhälsomyndigheten

Sofia Palmér

010-205 20 00

Försäkringskassan

Markus Bill

0771-17 90 00

Inspektionen för vård och omsorg

Klas-Göran Petersson

010 - 788 50 00

Havs- och vattenmyndigheten

Magnus Petzäll

010 - 698 60 00

Jordbruksverket

Göran Löfqvist

0771-223 223

Kemikalieinspektionen

Patrick Lindén

08-519 41 100

Kriminalvården

Anna Landén

077-228 08 00

Kronofogdemyndigheten

Annika Eriksson

0771-73 73 00

Lantmäteriet

Nicholas Lavigne

0771-63 63 63

Länsstyrelserna

Hillevi Hansson

010-224 40 00

Migrationsverket

Daniel L Melin

0771‑235 235

Naturvårdsverket

Tåve Uglem

010-698 10 00

Pensionsmyndigheten

Michiko Muto

0771-776 776

Patent- och registreringsverket

Jimmie Femzén

08-782 28 00

Riksarkivet

Nora Liljeholm

010-476 70 00

Rättsmedicinalverket

Susanne Kilgren

010 - 483 41 00

Sida

Niclas Cronsioe

08-698 50 00

Skatteverket

Elisabeth Asplund

0771-567 567

Skolverket

Per Spånt

08-527 332 00

Statens institutionsstyrelse

Daniel Jafari

010-453 40 00

Statens servicecenter

Gustav Stenström

0771-451 000

Statens Tjänstepensionsverk

Kristina Pellkvist

020-51 50 40

Statistiska centralbyrån

Jacob Engdahl

010-479 40 00

Tillväxtverket

Anders Nyström

08-681 91 00

Trafikverket

Britt-Marie Calles

077-192 19 21

Transportstyrelsen

Charlotte Friman

0771-503 503

Tullverket

Jan Törnqvist

0771 520 520

Universitets- och högskolerådet

Per Zettervall

010-470 03 00

Sveriges Kommuner och Regioner (adjungerade)

08-452 70 00

Digg

Daniel Antonsson (adjungerad)

0771-11 44 00

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Margareta Palmqvist (adjungerad)

0771-240 240

Arbetsgivarverket (adjungerade i styrgruppen)

08-700 13 00