organisation och forum

Expertgrupp säkerhet

Här samlas expertis för att utreda och analysera komplexa säkerhetsrelaterade frågor för att underlätta medlemmarnas digitala utveckling.

I gruppen finns representanter från såväl medlemsorganisationerna som andra organisationer och har 8-10 möten per år.

Expertgruppen ansvarar för att:

  • identifiera frågor av väsentlig art, för utredning och analys inom sakområdet
  • genomföra uppdrag från styrgruppen
  • hantera förslag om uppdrag från övriga expert- och sakområden
  • ta fram vägledningar, rekommendationer och uttalanden
  • förankra arbeten med berörda grupper
  • ge stöd och råd till utvecklingsinitiativ

Expertgruppen arbetar inte med säkerhetsfrågor som redan hanteras av ansvariga myndigheter. Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.