organisation och forum

Sakområdesgrupp säkerhet

Fungerar som referensgrupp till expertgrupp säkerhet och ska säkerställa att vägledningar och andra produkter som expertgruppen tar fram, sprids i den egna organisationen.

I sakområdesgruppen finns en person per medlemsorganisation och man har möten 2 – 4 gånger per år.

Sakområdesgruppen ansvarar för att:

  • vara referensgrupp till expertgruppen genom att testa formuleringar, lösningar och vägledningar.
  • representera sin medlemsorganisation.
  • tillsammans med eSamordnare, säkerställa att produkter som tas fram (t.ex vägledningar) används i hemmaorganisationen.