Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Temamöte om digital identifiering

  I februari bjöd DIGG och eSam in till ett temamöte om digital identifiering, identitetsrelaterat missbruk och implementeringen av eIDAS. Migrationsverket presenterade förstudien om hur personer utan svenskt personnummer ska få tillgång till digitala tjänster.

  30 mars 2021
 • Nya vägledningar och nytt it-villkor

  Expertgrupp juridik har tagit fram ytterligare stöd i form av två vägledningar och Allmänna villkor för it-support. Den 12 mars beslutades dessa av Styrgruppen

  30 mars 2021
 • eSams nyhetsbrev för januari

  29 januari 2021
 • Tekniska förutsättningar i molntjänster

  För att bidra till en grundläggande teknisk förståelse och ge en grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom organisationen har en grupp deltagare från åtta medlemsorganisationer, tagit fram en PM som berör tekniska förutsättningar i molnlösningar.

  28 januari 2021
 • Tjänsten Flytta hjälper den som flyttar till Sverige för att arbeta

  Den 17 december lanseras den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta . Tjänsten som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket, riktar sig idag till personer som bor utanför EU/ESS och syftar till att förenkla processen att flytta till Sverige för att arbeta.

  17 december 2020