Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • eSams hackaton 2023

  Myndighetsövergripande hack för gemensamma lösningar

  26 januari 2023
 • eSams kansli förstärker på säkerhetsområdet!

  Det finns ett stort behov av att arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till digitalisering då kraven på myndigheterna att säkra rådighet, robusthet och Sveriges digitala suveränitet är höga. Säkerhetsfrågorna har därför en central roll i vår samverkan.

  06 december 2022
 • Nyhetsbrev för november

  I novembernumret berättar vi bland annat om slutleveransen från projektet digital samarbetsplattform i en lite längre artikel

  01 december 2022
 • Nya huvudavtalsmallar vid avtalsskrivning

  När myndigheten saknar huvudavtalsmall vid it-upphandling eller om den av någon anledning inte passar för ändamålet, kan eSams avtalsmallar och kommentarer användas istället.

  01 december 2022
 • Slutleverans från projektet digital samarbetsplattform

  Projektet digital samarbetsplattform - ofta kallat dSam - har nu publicerat sin slutleverans. Tre promemorior kompletterar tidigare dokumentation och i och med detta avslutas projektet.

  23 november 2022