Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • eSams nyhetsbrev för januari

  29 januari 2021
 • Tekniska förutsättningar i molntjänster

  För att bidra till en grundläggande teknisk förståelse och ge en grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom organisationen har en grupp deltagare från åtta medlemsorganisationer, tagit fram en PM som berör tekniska förutsättningar i molnlösningar.

  28 januari 2021
 • Tjänsten Flytta hjälper den som flyttar till Sverige för att arbeta

  Den 17 december lanseras den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta . Tjänsten som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket, riktar sig idag till personer som bor utanför EU/ESS och syftar till att förenkla processen att flytta till Sverige för att arbeta.

  17 december 2020
 • Inspektionen för vård och omsorg är medlem nr 30

  På Styrgruppens möte den 27 november, välkomnades IVO – Inspektionen för vård och omsorg som nya medlemmar i eSam. Därmed har eSam nu 30 medlemmar; 29 myndigheter och Sveriges kommuner och Regioner.

  15 december 2020
 • Nyhetsbrev för november

  Det har varit stor aktivitet inom eSam under november

  02 december 2020