Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Nytt: Råd för intern kommunikation om användning av AI-baserade chattbotar

  Den tekniska utvecklingen på AI-området går rasande fort och i synnerhet när det gäller AI-baserade chattbotar. Inom eSam har medlemmarna därför tagit fram förslag till hur man kan kommunicera vilket förhållningssätt myndigheten kan ha till dem.

  17 maj 2023
 • Nytt på webben: Filmarkiv

  Som ett led i att undvika tredjelandsöverföringar av personuppgifter, har vi nu adderat ett filmarkiv på webbplattformen. Det innebär att vi stänger ner vår gamla kanal på YouTube.

  26 april 2023
 • Vinnaren i årets Hackaton är utsedd!

  Fredag eftermiddag den sista dagen i mars, presenterade Pensionsmyndighetens vikarierande generaldirektör Kajsa Möller, CIO Bengt Blomberg och chefen för AI, Ishtar Touailat finalisterna och segrarna i årets Hackaton.

  31 mars 2023
 • Nytt: Vägledning för innovation - en praktisk handledning

  Vägledningens syften är dels att tydliggöra vad som avses med att en myndighet är innovativ, dels att stödja eSams medlemmar i arbetet med att stärka organisationens förmåga att vara innovativ

  24 mars 2023
 • Möt juryn för årets hackaton

  Ett hackaton klarar sig inte utan en kompetent jury som bedömer de deltagande bidragen.

  15 mars 2023