Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Välkommen till nya esamverka.se

  Lagom till att webbtillgänglighetsdirektivet träder ikraft den 23 september, lanserar vi eSams nya webbplats.

  22 september 2020
 • It-chefer möter leverantörer

  Offentlig sektor behöver en proaktiv leverantörsmarknad. Den 31 augusti arrangerade eSam ett digitalt samtal mellan offentlig sektor och inbjudna it-leverantörer. Mötets syfte var att öppna upp för samarbete i digitaliseringen av det offentliga Sverige.

  02 september 2020
 • Allmänna villkor för it-konsulttjänster

  eSam har tagit fram allmänna villkor för it-konsulttjänster. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning i en situation där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster.

  01 september 2020
 • Kommentar till kritisk rapport om molntjänster i offentlig sektor

  Katrin Westling Palm, ordförande i eSam och Generaldirektör på Skatteverket och Nils Öberg, Generaldirektör på Försäkringskassan, kommenterar här en rapport som Cirio Advokatbyrå publicerade den 12 maj – ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor”.

  26 maj 2020
 • Trovärdigheten för e-legitimation är grunden för digitalisering

  Trovärdigheten för våra e-legitimationer är förutsättningen för digitaliseringen av det offentliga Sverige. När privatpersoner utnyttjas för att släppa in obehöriga i myndigheters system, är det inte bara ett brott utan det sänker förtroendet för e-legitimationen som en säker identifikation.

  18 maj 2020