Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Nytt: Referensarkitektur för data

  Samhällets ökande efterfrågan på tillgång till data gör att myndigheterna behöver sträva mot en harmoniserad syn på datahantering inom myndigheterna och hur data kan utbytas mellan myndigheterna.

  19 juni 2024
 • Gemensamt arbete för stärkt AI-förmåga

  eSams medlemmar ska öka den gemensamma förmågan att utveckla och använda hållbara AI-baserade lösningar som bidrar till effektivare verksamheter, bibehåller tilliten till myndigheterna och i största möjliga mån förhindrar desinformation.

  19 juni 2024
 • Tre nya medlemmar i eSam

  Vid eSams årsmöte den 18 juni välkomnades flera nya myndigheter till samverkansprogrammet och en medlemsmyndighet tackade för sig.

  19 juni 2024
 • Första steget mot en digital ingång till Sveriges myndigheter för privatpersoner

  Arbetet med en gemensam digital ingång för privatpersoner har, utifrån analyser i tidigare steg under våren, nu resulterat i en första prototyp av en gemensam digital ingång för privatpersoner.

  18 juni 2024
 • Uppdatering: Vägledning för arkitekturstyrning

  Arkitekturarbete handlar om att forma verksamhetens utveckling så att organisationens mål blir nåbara och göra utvecklingen effektiv och ändamålsenlig. Vägledningen är ett stöd för att nå dit.

  14 juni 2024