Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Slutleverans från projektet digital samarbetsplattform

  Projektet digital samarbetsplattform - ofta kallat dSam - har nu publicerat sin slutleverans. Tre promemorior kompletterar tidigare dokumentation och i och med detta avslutas projektet.

  23 november 2022
 • Nyhetsbrev oktober

  Vi presenterar Utvecklingsforums nye ordförande och berättar om stödmaterial som nu är publicerat, i oktoberutgåvan av eSams nyhetsbrev .

  01 november 2022
 • Säkerhet och mobila informationssystem - en promemoria

  Säkerhetsutmaningarna med mobila informationssystem är ett problematiskt område med konstanta förändringar i de tekniska förutsättningarna. Promemorian ger en aktuell överblick och exempel på lösningar som används idag. Den ger inte alla svar men visar att organisationerna behöver arbeta aktivt med att hantera problematiken i sin verksamhet.

  24 oktober 2022
 • Möt eSam under eFörvaltningsdagarna 19-20 oktober

  Under eFörvaltningsdagarna kommer digitaliseringsfrågorna att få stort utrymme - temat är Framtidens säkra och hållbara digitalisering. eSam finns på plats och vi är tillgängliga för samtal om vad våra medlemmar arbetar med på det ämnet.

  12 oktober 2022
 • Kravspecifikation för digital samarbetsplattform

  Resultatet från arbetet med digital samarbetsplattform redovisades för eSams styrgrupp den 29 juni. I samband med det publicerades ett stöddokument för de som vill göra en egen PoC - proof of concept - och nu är också kravspecifikationen tillgänglig.

  06 juli 2022