Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Digital samarbetsplattform - det finns lämpliga och lagliga alternativ för offentlig sektor

  Arbetsgruppen bestående av representanter för åtta myndigheter, har kunnat identifiera flera lösningar som i sig själv eller gemensamt kan utgöra en digital samarbetsplattform för en organisation inom offentlig sektor.

  18 november 2021
 • Publiceringen av Rapport om digital samarbetsplattform är framflyttad

  Efter ett styrgruppsbeslut tidigare i oktober, har publiceringsdatumet för rapporten skjutits fram till den 18 november. Skälet är att ta hand om de synpunkter som kommit in vid remissförfarandet.

  27 oktober 2021
 • Nyhetsbrev september

  I september månads nyhetsbrev finns bland annat en längre intervju med Johan Bålman, eSams jurist sedan starten, som nu gått i pension. Det finns även nyheter från utvecklingsområdet, arbetet med förvaltningsöverenskommelser och senaste uppdateringarna från säkerhetsområdet.

  30 september 2021
 • Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

  Uppdatering: publicering flyttad till 18 november. I maj 2021, gick Skatteverket och Kronofogden ut med beskedet att de aktivt kommer att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Ytterligare sex av eSams medlemmar har anslutit till arbetsgruppen för att identifiera krav på lösningar för en digital samarbetsplattform som ersättare för Teams. I arbetet ingår att utvärdera lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

  01 september 2021
 • Nyhetsbrev augusti

  I verksamhetsårets första nyhetsbrev kan du läsa om bland annat ett framgångsrikt myndighetssamarbete kring covidbevis, arbetet med att hitta en samarbetsplattform för offentlig sektor och bekanta dig med en av våra nya medlemmar Rättsmedicinalverket.

  01 september 2021