Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • I panelen för nationens intresse

  eSams ordförande Katrin Westling Palm deltog i det avslutande panelsamtalet på konferensen AI i nationens intresse. I samtalet lyftes bland annat frågor om kompetens, betydelsen av AI för Sveriges konkurrenskraft och vad som behövs för att stärka utvecklingen av AI.

  01 februari 2024
 • Hantera data i utvecklingsprocessen för AI/Maskininlärning

  Det finns stora ekonomiska vinster och välfärdsnyttor med AI i alla sektorer inom offentlig förvaltning. AI kan bidra till myndigheters efterlevnad av grundläggande rättsliga principer om saklighet, enkelhet och kostnadseffektivitet.

  19 januari 2024
 • eSam Hackaton 2024

  Den 13-15 mars 2024 anordnas eSams årliga hackaton och nu har anmälan öppnat. I år är det Bolagsverket som leder evenemanget som sker helt digitalt. Anmäl dig och ditt lag senast 31 januari.

  12 december 2023
 • Stöd för den som hanterar skyddade personuppgifter

  Det är en angelägen uppgift för samhället att öka tryggheten och ge skydd åt personer som lever i rädsla på grund av risk att utsättas för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. En ny promemoria kan vara stöd i arbetet.

  07 december 2023
 • Finansinspektionen och Kustbevakningen är nya medlemmar i eSam!

  Generaldirektörerna för de båda myndigheterna berättar om sina tankar och förväntningar på samverkan inom programmet, som nu har 38 medlemsmyndigheter.

  10 oktober 2023