Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Finansinspektionen och Kustbevakningen är nya medlemmar i eSam!

  Generaldirektörerna för de båda myndigheterna berättar om sina tankar och förväntningar på samverkan inom programmet, som nu har 38 medlemsmyndigheter.

  10 oktober 2023
 • Vägledning för utkontraktering - nya förutsättningar som påverkar bedömningen

  Nu finns ett stöd för eSams medlemmar vid bedömningar om sekretess och dataskydd när man överväger en utkontraktering. I vägledningen är förutsättningarna tydligare i fråga om när det är en tredjelandsöverföring, jämfört med när det finns en risk för otillåten överföring. Dessutom analyseras innebörden av begreppet teknisk bearbetning eller teknisk lagring samt olämplighetsrekvisitet i den nya sekretessbrytande bestämmelsen.

  21 juni 2023
 • Medlemmarna frossar i årets resultat

  Det är viktigt att stanna upp och titta lite bakåt för att se hur långt man kommit. Det gjorde medlemmarna i eSam med besked idag. Drygt 30 aktiviteter har varit igång under året och under seminariet presenterades framsteg, insikter, analyser, hack, utveckling och mycket annat som medlemmarna får stor nytta av.

  14 juni 2023
 • Nytt: Råd för intern kommunikation om användning av AI-baserade chattbotar

  Den tekniska utvecklingen på AI-området går rasande fort och i synnerhet när det gäller AI-baserade chattbotar. Inom eSam har medlemmarna därför tagit fram förslag till hur man kan kommunicera vilket förhållningssätt myndigheten kan ha till dem.

  17 maj 2023
 • Nytt på webben: Filmarkiv

  Som ett led i att undvika tredjelandsöverföringar av personuppgifter, har vi nu adderat ett filmarkiv på webbplattformen. Det innebär att vi stänger ner vår gamla kanal på YouTube.

  26 april 2023