Alla nyheter

Följ det senaste
som händer inom eSam

 • Nyhetsbrev för november

  Det har varit stor aktivitet inom eSam under november

  02 december 2020
 • Hög aktivitet i molnfrågan

  Det finns stora fördelar med att samverka i arbetet med att skapa förutsättningar för att offentlig sektor att kunna använda molntjänster på ett säkert, legalt och kostnadseffektivt sätt.

  20 november 2020
 • Välkommen till nya esamverka.se

  Lagom till att webbtillgänglighetsdirektivet träder ikraft den 23 september, lanserar vi eSams nya webbplats.

  22 september 2020
 • It-chefer möter leverantörer

  Offentlig sektor behöver en proaktiv leverantörsmarknad. Den 31 augusti arrangerade eSam ett digitalt samtal mellan offentlig sektor och inbjudna it-leverantörer. Mötets syfte var att öppna upp för samarbete i digitaliseringen av det offentliga Sverige.

  02 september 2020
 • Allmänna villkor för it-konsulttjänster

  eSam har tagit fram allmänna villkor för it-konsulttjänster. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning i en situation där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster.

  01 september 2020