organisation och forum

Utvecklingsforum

Utvecklingsforum har ett övergripande ansvar att ta fram förslag på nya utvecklingsinitiativ till styrgruppen, säkerställa att beslutade initiativ genomförs och ge stöd samt bidra till den beslutade inriktningen.

För att alla medlemmar ska ges möjlighet till insyn och kunna påverka utvecklingsarbetet har varje medlem en plats i Utvecklingsforum. Det gör att den gemensamma utvecklingsportföljen blir känd och kan omsättas i varje medlems egen verksamhet. Deltagarna har en viktig roll i planeringsarbetet genom att inhämta förslag och synpunkter. Vid genomförandet ska deltagarna förankra arbetet och involvera den egna organisationen samt se till att undvika dubbelarbete.

Utvecklingsforum samlas två gånger per år. Deltagare i forumet utses av eSams styrgrupp och representanten för varje medlem ska ha en roll där denne ingår i myndighetens ledningsgrupp eller motsvarande. Ordförande i Utvecklingsforum utses av gruppens deltagare för ett år i taget.

Det är eSams styrgrupp som beslutar vilka utvecklingsförslag som ska genomföras, genom beslutet av årets utvecklingsplan - som i sin tur är en del av eSams verksamhetsplan. En förutsättning för att kunna besluta om ett utvecklingsförslag, är att det ska drivas och finansieras av berörda medlemmar i samverkan.

De medlemsorganisationer som har en aktiv roll i pågående utvecklingsarbete, ingår även i Utvecklingsforums utskott. Utskottet driver och verkställer de beslutade initiativen i utvecklingsplanen och träffas med tätare frekvens för att säkerställa framdrift i utvecklingsarbetet.