Bli medlem

Medlemskapet

Att vara medlem i eSam innebär att vara med och driva på den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige och samtidigt ta ansvar för utvecklingen av det som är bäst för helheten.

Våra medlemmar representeras i styrgrupp, arbetsgrupper och referensgrupper. Medlemmarna bemannar även våra expertgrupper och gemensamma initiativ. Expertgrupperna utreder frågor som behöver lösas i samverkan och tar fram vägledningar som stöd.

Som medlem förväntas du

  • delta aktivt för att uppnå och förverkliga syftet med eSam.
  • ta ansvar för det som är bäst för helheten.
  • bidra med kompetens och resurser i gemensamma arbeten.
  • använda eSams resultat i form av vägledningar och annat stöd i den egna organisationen.
  • erlägga en årlig medlemsavgift som fastställs av styrgruppen.