Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Pandemin

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här samlar vi sådant som kan vara till hjälp i dessa tider. Det kan exempelvis vara stöddokument eller tips på digitala mötesformer.

Nyheter

 • Gröna beviset - en e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot Covid-19
  Gröna beviset, är en kommande e-tjänst där privatpersoner kan få ett digitalt bevis på att de är vaccinerade mot covid-19. Syftet är att underlätta resor inom Europeiska unionen.
 • Nyhetsbrev April
  Aprilnumret innehåller bland annat artiklar om eSams innovationsarbete, eHälsomyndighetens arbete med Läkemedelslistan och hur eSam tar sig an utmaningarna med pseudonymisering.
 • Temamöte om digital identifiering
  I februari bjöd DIGG och eSam in till ett temamöte om digital identifiering, identitetsrelaterat missbruk och implementeringen av eIDAS. Migrationsverket presenterade förstudien om hur personer utan svenskt personnummer ska få tillgång till digitala tjänster.

Kalender

 • 18 maj

  Expert- och sakområdesgrupp säkerhet

 • 18 maj

  Sakområdesgrupp arkitektur

 • 19 maj

  Expertgrupp juridik

 • 20 maj

  Samordningsgruppen

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.