Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Pandemin

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här samlar vi sådant som kan vara till hjälp i dessa tider. Det kan exempelvis vara stöddokument eller tips på digitala mötesformer.

Nyheter

 • Nyhetsbrev för november
  Det har varit stor aktivitet inom eSam under november
 • Hög aktivitet i molnfrågan
  Det finns stora fördelar med att samverka i arbetet med att skapa förutsättningar för att offentlig sektor att kunna använda molntjänster på ett säkert, legalt och kostnadseffektivt sätt.
 • Välkommen till nya esamverka.se
  Lagom till att webbtillgänglighetsdirektivet träder ikraft den 23 september, lanserar vi eSams nya webbplats.

Kalender

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.