Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  eSam arbetar aktivt för att medlemmarna ska digitalisera och göra det på ett säkert sätt. Här menar vi att det handlar om att hantera sin information och sina tjänster på ett sådant sätt, att riskerna för informationsläckage minimeras och att skapa sig rådighet över informationen.

 • AI

  Utveckling och användning av AI i samhället har exploderat och lösningarna visar på stora möjligheter. Medlemmarna har ett stort fokus på AI-frågorna under verksamhetsåret 2023/2024.

Nyheter

 • Vägledning för utkontraktering - nya förutsättningar som påverkar bedömningen
  Nu finns ett stöd för eSams medlemmar vid bedömningar om sekretess och dataskydd när man överväger en utkontraktering. I vägledningen är förutsättningarna tydligare i fråga om när det är en tredjelandsöverföring, jämfört med när det finns en risk för otillåten överföring. Dessutom analyseras innebörden av begreppet teknisk bearbetning eller teknisk lagring samt olämplighetsrekvisitet i den nya sekretessbrytande bestämmelsen.
 • Medlemmarna frossar i årets resultat
  Det är viktigt att stanna upp och titta lite bakåt för att se hur långt man kommit. Det gjorde medlemmarna i eSam med besked idag. Drygt 30 aktiviteter har varit igång under året och under seminariet presenterades framsteg, insikter, analyser, hack, utveckling och mycket annat som medlemmarna får stor nytta av.
 • Nytt: Råd för intern kommunikation om användning av AI-baserade chattbotar
  Den tekniska utvecklingen på AI-området går rasande fort och i synnerhet när det gäller AI-baserade chattbotar. Inom eSam har medlemmarna därför tagit fram förslag till hur man kan kommunicera vilket förhållningssätt myndigheten kan ha till dem.

Kalender

 • 28 sep

  Expertgrupp juridik

 • 06 okt

  Styrgruppen

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.