Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Samhällsutmaningar

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här beskriver vi sådant som kan vara till hjälp. Det kan exempelvis vara användbara länkar, stöddokument eller annan information.

Nyheter

 • Slutleverans från projektet digital samarbetsplattform
  Projektet digital samarbetsplattform - ofta kallat dSam - har nu publicerat sin slutleverans. Tre promemorior kompletterar tidigare dokumentation och i och med detta avslutas projektet.
 • Nyhetsbrev oktober
  Vi presenterar Utvecklingsforums nye ordförande och berättar om stödmaterial som nu är publicerat, i oktoberutgåvan av eSams nyhetsbrev Pdf, 135 kB..
 • Säkerhet och mobila informationssystem - en promemoria
  Säkerhetsutmaningarna med mobila informationssystem är ett problematiskt område med konstanta förändringar i de tekniska förutsättningarna. Promemorian ger en aktuell överblick och exempel på lösningar som används idag. Den ger inte alla svar men visar att organisationerna behöver arbeta aktivt med att hantera problematiken i sin verksamhet.

Kalender

 • 30 nov

  Temamöte - säkerhet och kriget i Ukraina

 • 06 dec

  Expertgrupp säkerhet

 • 14 dec

  Samordningsgruppen

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.