Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Trendanalys och omvärldsbevakning

  För att kunna ha en relevant och effektiv verksamhet behöver vi bland annat ha en god bild över trender och förändringar i omvärlden, som påverkar både samhället och de som lever och verkar i det. Det får våra medlemmar genom att i samverkan med varandra, regelbundet uppdatera vår trandanalys och omvärldsbevakning.

 • Molnfrågan

  eSam arbetar aktivt för att medlemmarna ska digitalisera och göra det på ett säkert sätt. Här menar vi att det handlar om att hantera sin information och sina tjänster på ett sådant sätt, att riskerna för informationsläckage minimeras och att skapa sig rådighet över informationen.

 • AI

  Utveckling och användning av AI i samhället har exploderat och lösningarna visar på stora möjligheter. Medlemmarna har ett stort fokus på AI-frågorna under verksamhetsåret 2023/2024.

Nyheter

 • Nyhetsbrev i april
  I april kan du läsa om Mina ombud, kika på filmer med presentation av alla deltagande lag från hackaton utöver finalisterna och ta del av ett flertal temamöten.
 • I panelen för nationens intresse
  eSams ordförande Katrin Westling Palm deltog i det avslutande panelsamtalet på konferensen AI i nationens intresse. I samtalet lyftes bland annat frågor om kompetens, betydelsen av AI för Sveriges konkurrenskraft och vad som behövs för att stärka utvecklingen av AI.
 • Hantera data i utvecklingsprocessen för AI/Maskininlärning
  Det finns stora ekonomiska vinster och välfärdsnyttor med AI i alla sektorer inom offentlig förvaltning. AI kan bidra till myndigheters efterlevnad av grundläggande rättsliga principer om saklighet, enkelhet och kostnadseffektivitet.

Kalender

 • 20 maj

  Utvecklingsforum

 • 21 maj

  Utvecklingsforums utskott

 • 28 maj

  Expertgrupp juridik

 • 30 maj

  Expertgrupp säkerhet

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.