Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Pandemin

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här samlar vi sådant som kan vara till hjälp i dessa tider. Det kan exempelvis vara stöddokument eller tips på digitala mötesformer.

Nyheter

 • eSams nyhetsbrev för januari
 • Tekniska förutsättningar i molntjänster
  För att bidra till en grundläggande teknisk förståelse och ge en grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom organisationen har en grupp deltagare från åtta medlemsorganisationer, tagit fram en PM som berör tekniska förutsättningar i molnlösningar.
 • Tjänsten Flytta hjälper den som flyttar till Sverige för att arbeta
  Den 17 december lanseras den myndighetsgemensamma tjänsten Flytta . Tjänsten som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket, riktar sig idag till personer som bor utanför EU/ESS och syftar till att förenkla processen att flytta till Sverige för att arbeta.

Kalender

 • 12 mar

  Styrgruppen

  Digitalt möte

 • 16 mar

  Expertgrupp säkerhet

  Digitalt möte

 • 16 mar

  Sakområdesgrupp säkerhet

  Digitalt möte

 • 17 mar

  Sakområdesgrupp kommunikation

  Digitalt möte

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.