Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Trendanalys och omvärldsbevakning

  För att kunna ha en relevant och effektiv verksamhet behöver vi bland annat ha en god bild över trender och förändringar i omvärlden, som påverkar både samhället och de som lever och verkar i det. Det får våra medlemmar genom att i samverkan med varandra, regelbundet uppdatera vår trandanalys och omvärldsbevakning.

 • Molnfrågan

  eSam arbetar aktivt för att medlemmarna ska digitalisera och göra det på ett säkert sätt. Här menar vi att det handlar om att hantera sin information och sina tjänster på ett sådant sätt, att riskerna för informationsläckage minimeras och att skapa sig rådighet över informationen.

 • AI

  Utveckling och användning av AI i samhället har exploderat och lösningarna visar på stora möjligheter. Medlemmarna har ett stort fokus på AI-frågorna under verksamhetsåret 2023/2024.

Nyheter

 • Glad sommar!
  Nu går vi in i semestertider och önskar dig en fin sommar!
 • Nytt: Radarbilden - EU blir mer styrande inom digitaliseringsområdet
  Radarbilden beskriver initiativ som påverkar myndigheternas digitalisering och som syftar till att bidra till bättre framförhållning, helhetssyn och stöd för myndigheterna. Det är framförallt fem iakttagelser som är tydliga.
 • Nytt: Referensarkitektur för data
  Samhällets ökande efterfrågan på tillgång till data gör att myndigheterna behöver sträva mot en harmoniserad syn på datahantering inom myndigheterna och hur data kan utbytas mellan myndigheterna.

Kalender

 • 26 aug

  Sakområdesgrupp kommunikation

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.