Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Pandemin

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här samlar vi sådant som kan vara till hjälp i dessa tider. Det kan exempelvis vara stöddokument eller tips på digitala mötesformer.

Nyheter

 • Digital samarbetsplattform för offentlig sektor
  I maj 2021, gick Skatteverket och Kronofogden ut med beskedet att de aktivt kommer att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Ytterligare sex av eSams medlemmar har anslutit till arbetsgruppen för att identifiera krav på lösningar för en digital samarbetsplattform som ersättare för Teams. I arbetet ingår att utvärdera lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.
 • Nyhetsbrev augusti
  I verksamhetsårets första nyhetsbrev Pdf, 218.7 kB. kan du läsa om bland annat ett framgångsrikt myndighetssamarbete kring covidbevis, arbetet med att hitta en samarbetsplattform för offentlig sektor och bekanta dig med en av våra nya medlemmar Rättsmedicinalverket.
 • Tre nya medlemmar i eSam
  eSam växer med tre medlemmar från olika sektorer.

Kalender

 • 29 sep

  Sakområdesgrupp kommunikation

 • 12 okt

  Sakområdesgrupp arkitektur

 • 13 okt

  Samordningsgruppen

 • 19 okt

  Utvecklingsforum

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.