Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Samhällsutmaningar

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här beskriver vi sådant som kan vara till hjälp. Det kan exempelvis vara användbara länkar, stöddokument eller annan information.

Nyheter

 • Nytt: Råd för intern kommunikation om användning av AI-baserade chattbotar
  Den tekniska utvecklingen på AI-området går rasande fort och i synnerhet när det gäller AI-baserade chattbotar. Inom eSam har medlemmarna därför tagit fram förslag till hur man kan kommunicera vilket förhållningssätt myndigheten kan ha till dem.
 • Nytt på webben: Filmarkiv
  Som ett led i att undvika tredjelandsöverföringar av personuppgifter, har vi nu adderat ett filmarkiv på webbplattformen. Det innebär att vi stänger ner vår gamla kanal på YouTube.
 • Vinnaren i årets Hackaton är utsedd!
  Fredag eftermiddag den sista dagen i mars, presenterade Pensionsmyndighetens vikarierande generaldirektör Kajsa Möller, CIO Bengt Blomberg och chefen för AI, Ishtar Touailat finalisterna och segrarna i årets Hackaton.

Kalender

 • 08 jun

  Temamöte - text som data i staten

 • 12 jun

  Samordningsgruppen

 • 20 jun

  eSams årsmöte

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.