Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

Våra medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos våra medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor därför säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Pandemin

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Här samlar vi sådant som kan vara till hjälp i dessa tider. Det kan exempelvis vara stöddokument eller tips på digitala mötesformer.

Nyheter

 • Välkommen till nya esamverka.se
  Lagom till att webbtillgänglighetsdirektivet träder ikraft i morgon den 23 september, lanserar vi eSams nya webbplats.
 • It-chefer möter leverantörer
  Offentlig sektor behöver en proaktiv leverantörsmarknad.
  Den 31 augusti arrangerade eSam ett digitalt samtal mellan offentlig sektor och inbjudna it-leverantörer. Mötets syfte var att öppna upp för samarbete i digitaliseringen av det offentliga Sverige.

 • Nytt! Allmänna villkor för it-konsulttjänster
  eSam har tagit fram allmänna villkor för it-konsulttjänster. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning i en situation där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster.

Kalender

 • 25 sep

  Sakområdesgrupp kommunikation

 • 29 sep

  Möte eSam styrgrupp

 • 02 okt

  Arbetsgrupp bättre digitalt mötesinnehåll

 • 06 okt

  Sakområdesgrupp arkitektur

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.