Offentlig samverkan
för ökad digitalisering

eSams medlemmar vill tillvarata digitaliseringens möjligheter, både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser ansvarsfullt och effektivt.

 • Utveckla gemensamt

  Den gemensamma ambitionen hos eSams medlemmar är att utveckla säkra digitala lösningar som är ämnade för privatpersoners, företagens och samhällets behov.

 • Molnfrågan

  För att lyckas med digitaliseringen, behöver svensk offentlig sektor kunna använda molntjänster för många olika syften. Därför behöver vi säkerställa att vi, inom gällande rätt, kan använda den teknik som medlemmarnas verksamheter behöver.

 • Pandemin

  Den situation som råder nu, utmanar såväl offentlig verksamhet som företag. Allt eftersom, samlar vi sådant som kan vara till hjälp i tider då t.ex social interaktion behöver begränsas. Det kan vara stöddokument, tips på digitala mötesformer.

Nyheter

 • Välkommen till nya esamverka.se
  Lagom till att webbtillgänglighetsdirektivet träder ikraft i morgon den 23 september, lanserar vi eSams nya webbplats.
 • It-chefer möter leverantörer
  Offentlig sektor behöver en proaktiv leverantörsmarknad.
  Den 31 augusti arrangerade eSam ett digitalt samtal mellan offentlig sektor och inbjudna it-leverantörer. Mötets syfte var att öppna upp för samarbete i digitaliseringen av det offentliga Sverige.

 • Nytt! Allmänna villkor för it-konsulttjänster
  eSam har tagit fram allmänna villkor för it-konsulttjänster. Avtalsregleringarna är anpassade för offentlig förvaltning i en situation där myndigheten är kund och köper it-konsulttjänster.

Kalender

 • 24 sep

  eSams kansli träffar DIGG

 • 25 sep

  Sakområdesgrupp kommunikation

 • 29 sep

  Möte eSam styrgrupp

 • 02 okt

  Arbetsgrupp bättre digitalt mötesinnehåll

Goda exempel
från våra medlemmar

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet.