Utvecklingsforum är igång

11 dec 2019

Under hösten har utvecklingforum funnit formerna och är nu igång med arbetet. Det är en stor gruppering med representanter från eSams alla medlemmar.

Syftet med utvecklingsforum, är att identifiera förslag på utvecklingsinitiativ, att bidra till den beslutade inriktningen utifrån en målbild som beslutas av eSams styrgrupp och säkerställa att initiativen genomförs.