Mina data - personcentrerad informationshantering

18 dec 2019

Det personliga informationsägarskapet är ett område som, genom en tydligare och utökad användning, kan ge förutsättningar för ett viktigt steg i digitaliseringsarbetet för offentlig sektor. Ett av resultaten i arbetet inom eSam, är rapporten MinaData – Ett koncept för personcentrerad informationshantering.

Rapporten är framtagen dels för att skapa insikt om helhetsperspektivet för det personliga informationsägarskapet, dels för att ha en gemensam utgångspunkt för utvecklingsarbetet isamverkan.

Frågan är aktuell för flera medlemmar inom eSam. Till exempel har eHälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie för en vaccinationstjänst för privatpersoner, som kan ersätta det traditionella gula häftet.

– Tjänsten kommer att hantera personcentrerad information som samlas in från offentliga och privata organisationer såväl inom Sverige som från andra länder. Det säger Manne Andersson från eHälsomyndigheten.

Konceptet personcentrerad informationshantering ska ses som ett komplement till informationsförsörjningen som redan idag förekommer mellan offentliga organisationer och som bl.a. regleras av registerförfattningar. Privatpersoner är aktiva i det digitala ekosystemet med sina personuppgifter. Konceptet konkretiserar hur man som privatperson kan få stöd i att hantera sina rättigheter på ett sätt som säkerställer den personliga integriteten.